Tytuł konferencji Termin rozpoczęcia konferencji Informacje
Konferencja Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieka i Ewolucji (PTNCE2018) 24-09-2018

Tożsamość w (prze)budowie 3. Ciało i cielesność 26-09-2018

Ocenianie szkolne „na cenzurowanym”. Czynności wartościowania i oceniania w procesie kształcenia humanistycznego. 27-09-2018

Konferencja z cyklu Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych 27-09-2018
Focus on Autism: Katedry Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 27-09-2018
VII KONFERENCJA PSYCHOLOGII NARRACYJNEJ 27-09-2018

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „JAKOŚĆ ŻYCIA W PRACY I POZA NIĄ” 28-09-2018

WARTOŚĆ JAKOŚCI GŁOSU W FILOZOFII OCHRONY ZDROWIA. PROBLEMY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE 29-09-2018

Third European Psychoanalytic Conference for University Students -- EPCUS 4-10-2018

Społeczeństwo a płeć 11-10-2018

SYTUACJE STRESOWE W PRZESTRZENIACH ŻYCIOWYCH DZIECKA 17-10-2018

II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych 18-10-2018

Stres i zaburzenia postresowe z perspektywy psychosomatyki i somatoterapii 19-10-2018

"Psychospołeczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczoscią pospolitą w środowisku lokalnym - diagnoza i sposoby zapobiegania" 25-10-2018

XIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TALENTY 2018 23-11-2018