Tytuł konferencji Termin rozpoczęcia konferencji Informacje
PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY Relacje w podsystemach rodzinnych. Szanse i zagrożenia 18-05-2018

XXVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej DZIECKO I DZIECIŃSTWO W BIEGU ŻYCIA 14-06-2018

I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Pamięć - Historia - Tożsamość 14-06-2018

VII Konferencja „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa” 22-06-2018

IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości, 25-06-2018

Ocenianie szkolne „na cenzurowanym”. Czynności wartościowania i oceniania w procesie kształcenia humanistycznego. 27-09-2018

"Psychospołeczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczoscią pospolitą w środowisku lokalnym - diagnoza i sposoby zapobiegania" 25-10-2018