Lab badający "Społeczności tradycyjne"
Nasza grupa badawcza (pod kierownictwem dr hab. prof UWr Piotra Sorokowskiego) prowadzi unikatowe badania wśród plemion tradycyjnych Papui (Yali, Dani), Amazonii (Tsimane) i Afryki (Hadza, Datoga, Himba), które związane są z nowatorskimi na gruncie psychologii zagadnieniami koewolucji genetyczno - kulturowej.

Upraszczając, opisujemy mechanizmy psychologiczne (w szczególności percepcyjno-zmysłowe, ale też inne np. moralne), które maja podłoże biologiczne, ale są też zależne od kultury i zastanej w danym regionie ekologii. Nasze projekty badawcze wpisują się w aktualne tendencje w nauce: są interdyscyplinarne oraz realizowane poza kulturą zachodnią. Badania te są wysoko oceniane na arenie międzynarodowej.
 


W projektach badawczych biorą udział pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Psychologii Uwr.  
 
Zapraszamy do przeczytania naszych najnowszych artykułów z 2017 roku:
 
Czy preferencje smakowe są uniwersalne?

Jaki kształt kobiecych piersi jest atrakcyjny i dlaczego?

Czy kształt kobiecej sylwetki jest wiarygodnym wskaźnikiem liczby posiadanych dzieci?

Czy ludzie inaczej dzielą się pieniędzmi i jedzeniem?

Jak spostrzegani są ludzie starsi w spolecznosciach tradycyjnych?