STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE

PSYCHOLOGII

UWAGA: Rekrutacja na SSD Psychologii odbywa się co dwa lata, kolejna na r.ak. 2018/19. Szczegółowe zasady rekrutacji zostaną podane do wiadomości w kwietniu 2018, po zatwierdzeniu przez Radę Wydziału i Senat UWr

Kierownik: dr hab. Anna Oleszkowicz, prof. w UWr

tel. 71 367 20 01 wew. 127;

e-mail: anna.oleszkowicz@uwr.edu.pl

Sekretarz: mgr Ewa Okręglicka-Forysiak

tel. 71 367 20 01 wew. 163 lub 126;

e-mail: ewa.okreglicka-forysiak@uwr.edu.pl; 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Organizacja aktualnego roku akademickiego

Regulamin Studiów Doktoranckich

Plan studiów 2017/18 (rok II i IV)

Plan studiów 2017/18 dla cudzoziemców

Praktyki zawodowe

System weryfikacji Efektów Kształcenia 

Karta weryfikacji (word)

Instrukcja wypełniania karty

Terminarz USOS

 


Rekrutacja - zasady

Potwierdzenie poziomu znajomości języka obcego

Wykaz certyfikatów językowych

Pula pytań egzaminacyjnych

Formularze rekrutacyjne do pobrania

Harmonogram rekrutacji

Lista pracowników - potencjalnych opiekunów naukowych

Internetowa Rejestracja Kandydatów

 

 

Stypendia


Warunki otwarcia przewodu doktorskiego (wniosek w drukach do pobrania)

Aktualne Zarz. Rektora UWr w sprawie opłat za przewody doktorskie

Egzaminy doktorskie

Złożenie rozprawy doktorskiej

Druki do pobrania