dr Aleksandra Słowińska

aleksandra.slowinska@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój:
Zakład Psychologii Zarządzania

Pozostali pracownicy