dr Agnieszka Widera-Wysoczańska

agnieszka.widera-wysoczanska@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 121

Pokój: 15
Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Konsultacje sesja zimowa 2019/2020, s.15: 

poniedziałek - godz. 10.30-11.30

wtorek - 17.15 do 18.15

 

Konsultacje wrzesień 2019/2020, s. 15

20.09.2019, godz. 9.00-10.00

25.09.2019, godz. 10.30 - 12.30

 

----------------------------------------------

Konsultacje w trakcie sesji letniej 2018/2019
poniedziałki, godz. 8.45 - 10.45

Konsultacje semestr LETNI 2018/2019, sala 15

poniedziałki: 8.30-9.30

środy: godz. 17.00 - 18.00. 

- Informuję o konieczności przełożenia konsultacji z dnia 10.06, godz. 8.30 na 12.06 godz. 14.30 - 15.30.
- w dniu 13.05.2019 konsultacje odwołane. Odbędą się  w dniu 14.05 od 8.30 do 9.30. 
- ze względuna zmienne godziny zajęć konsultacje w środy od 24.04 do 22.05. 2019 będą odbywały się w następujących terminach: 
24.04. godz. 16.30 - 17.30; 
8.05., godz. 16.45 - 17.45; 
15.05, godz. 18.30 - 19.30;


Informacje biograficzne

http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,24938293,mozna-odniesc-wrazenie-ze-pedofilia-ma-miejsce-glownie-w-kosciele.html 

Biegła ad hoc
jako specjalista powoływana przez Sądy Rodzinne i Nieletnich, Sądy Karne i Prokuratutry do wykonania opinii w sprawach o przemoc w rodzinie, zwłaszcza przemoc seksualną wobec dziecka. W 2017 roku współpracowała w 5 sprawach o podejrzenie molestowania.  

Honors and awards:

• 2010. Nominowana do nagrody Teofrasta dla najlepszej książki psychologicznej (Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie) wydanej w 2010 roku.
• 2010. Podziękowania i Nagroda Pieniężna za Przewodniczenie Komitetowi Organizacyjnemu Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Interpersonalna Trauma. Teoria i Praktyka. Dyrekcja Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
• 2009. Zaproszona przez Cambridge Scholar Pub. do opublikowania książki w tym Wydawnictwie na temat interpersonalnej traumy. Wydana książka to: Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). (2010). Interpersonal trauma and its consequences in adulthood. Newcastle: Cambridge Scholar Pub (s. 279).
• 2007. Od International Biographical Centre, Cambridge, England otrzymała nominację do prestiżowej nagrody Międzynarodowego Profesjonalisty Roku w zakresie Zdrowia, która nadawana jest 2000 najwybitniejszym intelektualistom XXI wieku. 
• 1999. Nagroda II Stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za najlepszą publikację o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 1998 „Ten straszny bliski”, Warszawa.
• 1996. Typowanie do wyróżnienia i nagrody za pracę doktorską Doświadczanie śmierci. Hermeneutyczne badania psychologiczne (Uniwersytet Śląski).
• 1989. Nagroda Zespołowa Rektorską II Stopnia za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.
• 1987. Nagroda Zespołowa Rektorską II Stopnia za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.Dydaktyka : wykłady, seminaria, warsztaty

An invitation to perform reviews by NCN:

 • 2011 - przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) zostałam zaproszona do wykonania specjalistycznej oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych skierowanych do NCN, na temat przemocy seksualnej.

Certificates and recommendations received from the nomination by the psychological environment:

 • 2013. Przyznanie z nominacji certyfikatu superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia PTP).
 • 2009. Konsultant w zakresie Psychologii Klinicznej Dziecka w specjalności: pomoc psychologiczna dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych, PTP, (przyznane przez PTP).
 • 2006. Specjalista w zakresie Terapii Stresu Pourazowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.
 • 2006. Superwizor Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego w zakresie stresu pourazowego.
 •  2006. Psychoterapeuta (ECP) certyfikowany przez European Association for Psychotherapy (EAP), Wiedeń.
 • 2001. Certyfikowany Specjalista w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tryb uznaniowy, przyznany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa.
 • 1994. Polskie Towarzystwo Psychologiczne – rekomendacja, jako trenera kompetentnego w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych.

Teaching - lectures, seminars and workshops on:

 • Kierwnik ścieżki „Diagnoza, wsparcie i terapia osób po urazach doznanych w dzieciństwie”
 • Superwizje dla studentów odbywających praktyki w ośrodkach zdrowia i więzieniu – kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie
 • psychologia kliniczna
 • psychopatologia rodziny
 • przemoc w rodzinie
 • interpersonalna trauma
 • Matki dzieci z rodzin kazirodczych
 • diagnoza i terapia przemocy seksualnej doznanje przez dzieci i osoby dorosłe
 • Czynniki ryzyka przemocy w rodzinie
 • Złożony, chroniczny urazu – diagnoza konsekwencji różnych form przemocy doznanej w dzieciństwie w rodzinie (zaburzone więzi, emocjonalna, fizyczna, seksualna, alkoholowa, nadopiekuńczość) diagnoza rodziny, diagnoza osoby i postępowanie psychologicznego
 • PTSD prostego i złożonego z DSM V i ICD 10 - diagnoza i terapia psychologiczna (psychoterapia)
 • Całościowa diagnoza psychologiczna dotycząca osób po urazach doznanych w dzieciństwie
 • Kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie
 • Mity na temat przemocy w rodzinie
 • Kontrakt i pierwszy kontakt z klientem
 • diagnoza i psychoterapia osób z rodzin dysfunkcjonalnych – studium przypadku – analiza porównawcza różnych podejść
 • Różne formy psychoterapii – analiza porównawcza
 • Metodologia jakościowa w psychologii klinicznej

Functions:

 • 2013. Udział ekspercki w pracach Zespołu ds. opracowania programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc. Celem prac Zespołu jest opracowanie ramowego program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, który ma docelowo stanowić narzędzie pomocnicze dla podmiotów, które na terenie województwa dolnośląskiego prowadzą oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec sprawców przemocy. Wymóg opracowania w/w ramowego programu wynika z art. 6 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.
 • 2012. Recenzent prac nadsyłanych na The International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), Reaching Underserved Trauma Survivors, New Orleans, USA.
 • 2001. Recenzent prac nadsyłanych na The International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), Reaching Underserved Trauma Survivors, New Orleans, USA.
 • 2006 – 2009. Powołana do Rady Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warszawa.
 • 2005. Członek założyciel naukowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Poznań.
 • 2005-2009. Założyciel i Przewodnicząca Sekcji Naukowej Terapii Osób z Zespołem Stresu Pourazowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Poznań.
  Sekcja nadawała certyfikaty specjalisty w zakresie Terapii Stresu Pourazowego PTT.
 • 2005 - 2009. Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego,
 • 2006. Członek Naukowej Komisji do Spraw Certyfikatów Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Poznań.
 • 2007. Członek Założyciel The European Psychotherapy Universities (EPU), Kolonia (Niemcy),
 • Od 2006 Członek The American Academy of Experts in Traumatic Stress (tylko dla osób rekomendowanych), New York,
 • od 1996. Członek International Society of Traumatic Stress Study (ISTSS),
 • 2007 – 2013. Członek European Society of Trauma and Dissociation, (ESTD)
Organization of conferences and functions performed at international conferences:
 • 2011. Przewodnicząca sesji: Women and Relationships, odbywającej się w ramach 27th International Meeting for Traumatic Stress Study. Baltimore, USA, November 2- 5.
 • 2009. Członek Komitetu Naukowego I Międzynarodowej Konferencji „Zrozumienie Interpersonalnej Traumy”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • 2009. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego (organizator) I Międzynarodowej Konferencji „Zrozumienie Interpersonalnej Traumy”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • 2007. Przewodnicząca sympozjum (organizator): Life – span consequences in relationship after complex childhood trauma track, odbywającego się w ramach 10th European Conference on Traumatic Stress. Truth and Trust after Trauma. Croatia – Opatia, June 5- 9.
 • 2003. Patronat Naukowy nad konferencją „Pomoc psychologiczna dzieciom wykorzystanym seksualnie”, Stargard Szczeciński.
 • 2002. Przewodnicząca i organizator sympozjum z Michaelem Yapko (USA), „Wzorce depresji”, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 1999. Przewodnicząca sesji: „On death and Dying”, w ramach International Society of Applied Psychology, IV European Congress of Psychology, Rome.
 • 1998. Przewodnicząca sesji: „Women and Health”, w ramach the Regional Congress of Psychology for Professionals in the Americas. Interfacing the Science and Practice of Psychology, Mexico City, 318. Mexico – Mexico City.
 • 1998. Patronat Naukowy nad sympozjum “Niektóre konsekwencje dysfunkcji w rodzinie. Rozpoznanie i pomoc”, Wrocław, organizator Forum Med.

Reviewer:

 • 2012, Recenzja artykułu naukowego, „Jakość życia Dorosłych Dzieci Alkoholików a poczucie umiejscowienia kontroli”, Psychologia Jakości Życia.
 • 2008, Recenzja artykułu naukowego „Doświadczenie utraty a obraz własnego ciała”, do „Psychologia – Etiologia-Genetyka”, red. Prof. Oniszczenko, Uniwersytet Warszawski.
 • 2007, Recenzja artykułu naukowego do Przeglądu Terapeutycznego, Uniwersytet Poznański.
 • 2006, Recenzja artykułu naukowego do „Psychologia – Etiologia-Genetyka”, red. Prof. Oniszczenko, Uniwersytet Warszawski.
 • 2006, Recenzja artykułu naukowego „Praktyczny sposób uruchamiania procesu samopoznania nakierowanego na zwiększenie możliwości wyborów w działania” do Journal of Polish Applied Psychology, red. Prof. Alicja Kuczyńska, Uniwersytet Wrocławski.
 • 2000. Przygoda z komunikacją. Bateson, Perls, Satir, Erickson. Początki NLP. (2000). Wolfgan Walker, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne - merytoryczna redakcja książki

Foreign grants:

 • 2000, scholarship grant, from International Society for Traumatic Stress Study, November, San Antonio, USA

 • 1998, scholarship grant, from International Association of Applied Psychology, San Francisco, August, USA.

 • 1998. Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Fundacja im. Stefana Batorego, uczestnictwo w IAAP, San Francisco, USA
Grants for research projects at the University of Wroclaw:
 • 2240/W/IPS/98 – Studia nad przemocą seksualną i dysfunkcją w rodzinie
 • 2643/W/IPS/06
 • 2644/W/IPS/06 – udział w konferencji zagranicznej
 • 2765/W/IPS/07, badania „Czynniki ryzyka wewnątrzrodzinnej przemocy seksualnej” oraz udział w konferencji
 • 2909/IPS/RR/07, Wpływ urazu z dzieciństwa na kontakty interpersonalne w życiu dorosłym oraz Grant z IV konkursu na badania i publikację książki
 •  BS nr 1029/W/IPs/2009 - 2012: Międzypokoleniowe przekazywanie czynników ryzyka w rodzinach kazirodczych i alkoholowych
 • Badania Własne nr 2033/W/IPs/2010 - 2012: Zdrowotne konsekwencje urazów doznanych w dzieciństwie
 • Badania Statutowe nr 1029/S/IPs/2013, Temat: Psychospołeczne uwarunkowania zdrowia i choroby, uczestnictwo w grancie prof. Alicji Kuczyńskiej
 • 2013 • Badania Statutowe nr 13/S/IPs/2013, „Badanie efektów psychoterapii dla osób doznających interpersonalnej traumy”
Cooperation in projects financed by the Norway Grants, the European Union and government measures:
 • 2013. Projekt „Wiem, więc jestem bezpieczny w świecie realnym i wirtualnym”, finansowany ze środków rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na podstawie porozumienia nr 4 z dnia 06.05.2013 pomiędzy wojewodą Opolskim a Powiatem Kluczborskim. 
 • 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i nauka, Działanie 4.1., opracowanie materiałów dydaktycznych dla przedmiotu: Psychopatologia rodziny: rozpoznanie i postępowanie w ramach Studia podyplomowe: Biblioterapia, w projekcie „Nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Wrocławskiego odpowiedzią na współczesne potrzeby rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, zadanie 7.
 • 2010. Norway Grants. Projekt „Pomoc Społeczna – Skuteczna”, realizacja szkolenia „Praca socjalna ze sprawca przemocy domowej”, listopad.
 • (2006-2007) Europejski Fundusz Społeczny. „Wszechstronne edukowanie – efektywne pomaganie”, projekt realizowany przez MOPS w okresie od 2.01.2006 – 31.12.2007, w ramach Sektora Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, działanie 1.5.
 • 2006, Europejski Fundusz Społeczny. „Umiem pomóc – szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą trudną”. Realizowany przez AD ASTRAM Stowarzyszenie Osób Działających e Zakresie Pomocy Społecznej, Dębica.
Lectures and speeches at the invitation of:
 • Widera - Wysoczańska, A. (2001). Intergenerational transmission of risk factors of the sexual abuse in a family and psychotherapy. Reaching Undeserved Trauma Survivors through Community - Based Programs. Abstract and oral presentation at the International Society of Traumatic Stress Study. New Orleans, 73.
  Wystąpienie na zaproszenie prof. Portney.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2000). Intergenerational transmission of the paternal attitudes in an incest family: A qualitative study. Abstract for the Third World Conference for the International Society for Traumatic Stress Studies, The Long-Term Outcomes of Trauma in Individuals and Society. Australia – Melbourne.
  Zaproszenie prof. G. Roberts – z powodu braku środków finansowych nie pojechałam.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2011). Wykład na zaproszenie: Zaburzenie po stresie pourazowym u ofiar przemocy w rodzinie. Konferencja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. PARPA. Lipiec. Kraków.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2011). Wykład na zaproszenie: Przemoc seksualna z perspektywy osoby krzywdzonej. Konferencja Seksualność człowieka – nadużycie, diagnoza, terapia. Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Luty, Kraków.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2010). Wykład na zaproszenie: Postępowanie z dziećmi, które doświadczyły przemocy seksualnej i ich rodzicami zastępczymi. X Światowy Dzień FAS. Wspieranie rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi typu FASD. Patronat obchodów: Burmistrz Miasta Lędziny. Patronat naukowy: Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wrzesień. Lędziny
 • Widera-Wysoczańska, A. (2009). Wykład na zaproszenie: Międzypokoleniowe przekazywanie przemocy w rodzinie. Konferencja Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji. Wrocław
 • Widera-Wysoczańska, A. (2009). Wykład na zaproszenie: Zapobieganie krótko i długoterminowym objawom poprzez pomaganie w sytuacji przemocy seksualnej. Konferencja „Razem bezpieczniej”, Prezydent Miasta w Świdnicy. 26 III 2009. Świdnica.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2007). Przemoc wobec dziecka, jako uraz złożony. Wykład na zaproszenie - inauguracyjny wygłoszony na Konferencja przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Warszawa. PARPA. 10 XII .
 • Widera-Wysoczańska, A. (2007). Wykład inauguracyjny: Przemoc seksualna, jako złożony uraz chroniczny. Uniwersytet w Elblągu, 25 X, Elbląg.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2006). Wykład na zaproszenie: Integracyjna terapia dla kobiet po przemocy seksualnej doznanej w dzieciństwie. Konferencja przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Grudzień. PARPA, Warszawa.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2006). Wykład na zaproszenie: Integracyjna terapia osób po urazach doznanych w dzieciństwie. Instytut Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicz i PTT. Nowe Podejścia do Psychoterapii. 5 X 2006, Poznań.
 • Wrocław (2006). Wykład na zaproszenie: Dziecko doświadczające chronicznej przemocy w rodzinie. Centrum Interwencji Kryzysowej. Konferencja Agresja w relacji rodzic – dziecko. Czerwiec.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2005). Wykład na zaproszenie: Problematyka molestowania seksualnego dzieci i młodzieży. Powiatowe Centrum Edukacji. Listopad, Kamienna Góra.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2004). Wykład na zaproszenie: Twój uczeń – ofiara przemocy seksualnej. Rozpoznawanie i postępowanie psychologiczne. Konferencja “Jak pomóc dziecku wykorzystanemu seksualnie?”, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu i Dyrekcja Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich. Marzec, 2004.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2004). Wykład na zaproszenie: Psychologiczne zapobieganie międzypokoleniowemu zjawisku przemocy seksualnej. Konferencja Dotycząca Pomocy Dzieciom Wykorzystanym Seksualnie “Ocalić niewinność dziecka – Zły Dotyk”, 24 – 25 V, Stargard Szczeciński, Organizator – Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego, 2004
 • Widera-Wysoczańska, A. (2004). Wykład na zaproszenie: Konsekwencje przemocy doznanej w dzieciństwie. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Prawa człowieka w filmie. 5-7 V 2004r. Wrocław.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Matki, które krzywdzą - rozpoznanie i postępowanie psychologiczne. Wyniki badań. Konferencja (międzynarodowa) Przemoc seksualna wobec dzieci - Mity i fakty, KOPD, Poznań, 25 listopad.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Przeciwdziałanie przemocy seksualnej, w tym pornografii: diagnoza i psychologiczne postępowanie. Konferencja (krajowa) "Boli przez całe życie - przemoc seksualna", Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Urząd Miejski i Dolnośląska Izba Lekarzy. Brzeg Dolny, listopad.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Przeciwdziałanie przemocy seksualnej: diagnoza i interwencja. Szkoła Podstawowa w Oleśnicy, listopad.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Diagnoza osób dorosłych, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Szpital Psychiatryczny w Krośnicach i ADAMED. Październik.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Trudne rodzicielstwo kobiet, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Wyniki badań. Konferencja Przemoc wobec Kobiety. Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Poznań, maj.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Trudne rodzicielstwo kobiet, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Wyniki badań. Konferencja Przemoc wobec Kobiety. Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Poznań, maj.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Matki, które krzywdzą - rozpoznanie i postępowanie psychologiczne. Wyniki badań. Konferencja (międzynarodowa). Przemoc seksualna wobec dzieci - Mity i fakty, KOPD, Poznań, 25 listopad.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2001). Wykład na zaproszenie: Rozpoznawanie i zapobieganie przemocy w rodzinie. Konferencja Urzędu Miasta: Dzieciństwo bez Przemocy, Stargard Szczeciński
 • Widera-Wysoczańska, A. (2001). Wykład na zaproszenie: Problematyka krzywdzenia dzieci.
 • Konferencja Dzieciństwo bez Przemocy, Urząd Miasta, Wałbrzych.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2000). Wykład na zaproszenie: Diagnoza mechanizmów przemocy w rodzinie. Dzieciństwo bez Przemocy, Urząd Miasta, Lubin.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1998). Wykład na zaproszenie: Proces zdrowienia osób, które doznały urazu w dzieciństwie. Psychoterapia w teorii i praktyce. Uniwersytet Poznański.
  Przewodnicząca sesji: Przemoc w rodzinie.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1997). Wykład na zaproszenie: Krótki przewodnik dla osób pomagających dzieciom wykorzystanym seksualnie - rozpoznanie, rozmowa wspierająca, planowanie interwencji. Konferencja Zagrożenia dla socjalizacji i rozwoju dzieci i młodzieży. Wrocław.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1997). Wykład na zaproszenie: Psychologiczna pomoc dla osób doświadczających przemocy fizycznej i seksualnej. Konferencja: Rodzina bez przemocy, Urząd Miasta. Kępno.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1997). Wykład na zaproszenie: Rodzinne uwarunkowania przemocy seksualnej - wspierający kontakt. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa.

 


 

 


Badania naukowe

"Szanowna Pani Agnieszka Widera-Wysoczańska

W dniu 11.12.2017 została wydana Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej. Jest nam niezmiernie miło, iż wydanie zawiera Pani biogram. Pani dotychczasowa praca była przykładem dla naszego społeczeństwa i służy wielu ludziom jako inspiracja. 

Z poważaniem
Martin Nikodemus"

Poniżej znajdziecie Państwo publikacje oraz wystąpienia na konferencjach ukazujące moje zainteresowania badawcze i praktyczne.

Below You will find my publications which presenting my research and practical interests.

Books:

1. Widera - Wysoczańska A.  (red.). (2016). Trauma treatment. Factors contributing to Efficiency. Cambridge Scholar Pub. Newcastle: Cambridge Scholar Pub (s. 258).
2. Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). (2011). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje (Książka stała się podręcznikiem dla studentów psychologii klinicznej i stosowanej). Warszawa: Difin (s. 480)
3. Widera - Wysoczańska A. (2010). Mechanizmy Przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie. Warszawa: Difin (s. 210). Nominowana do nagrody Teofrasta dla najlepszej książki psychologicznej wydanej w 2010 roku.
4. Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). (2010). Interpersonal trauma and its consequences in adulthood. Newcastle: Cambridge Scholar Pub (s. 279). Na zaproszenie wydawnictwa CSP
5. Widera - Wysoczańska A. (2000). Rozmowy o przemijaniu. Psychologiczne badania hermeneutyczne o doświadczeniu człowieka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (s. 183)

Chapters in the books:

•  Widera – Wysoczańska A. (2016). Introduction. Effectively Coping with Trauma throughout a Person’s Life Span (pp.1-13). In A. Widera – Wysoczańska (Ed). Trauma treatment. Factors contributing to Efficiency. Cambridge Scholar Pub. Newcastle: Cambridge Scholar Pub.

•  Widera – Wysoczańska A. (2016).  Features of Simple and Complex Trauma throughout a Human Life Span (pp. 13-49). In A. Widera – Wysoczańska (Ed). Trauma treatment. Factors contributing to Efficiency. Cambridge Scholar Pub. Newcastle: Cambridge Scholar Pub.

•  Widera – Wysoczańska A. (2016). Methodology of Research on Factors Influencing the Recovery of People during Therapy After Interpersonal Trauma (pp. 119 – 161). In A. Widera – Wysoczańska (Ed). Trauma treatment. Factors contributing to Efficiency. Cambridge Scholar Pub. Newcastle: Cambridge Scholar Pub.

•  Widera – Wysoczańska A. (2016). Model Factors Influencing Healing After Trauma in Group Psychotherapy: From Participants’ Subjective Perspective (pp. 161-199). In A. Widera – Wysoczańska (Ed). Trauma treatment. Factors contributing to Efficiency. Cambridge Scholar Pub. Newcastle: Cambridge Scholar Pub.

•  Widera – Wysoczańska A. (2013). The psychotherapy of victims and perpetrators of domestic violence as a treatment of trauma experienced in childhood (pp.3-12). In book: Jessica  Aliaga Lavrijsen and Michael Bick  (Ed.) Is This a Culture of Trauma: An Interdisciplinary Perspective.  Inter-Disciplinary Press, Oxford, UK. ISBN: 978-1-84888-162-4 (współautor: Dyjakon, D.).

• Kuczyńska, A., Widera-Wysoczańska, A. (2011) Wprowadzenie do problematyki interpersonalnej traumy. W: Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. Warszawa: Difin, s. 11-18.
• Widera - Wysoczańska, A. (2011). Istota traumy prostej i złożonej. W: Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. Warszawa: Difin, s.21-58.
• Widera - Wysoczańska, A. (2011). PTSD „proste” i „złożone” jako konsekwencje zdarzeń traumatycznych u osób dorosłych. W: Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. Warszawa: Difin, s. 86 – 118.
• Widera - Wysoczańska, A. (2011). Problemy i zaburzenia współwystępujące z PTSD „prostym” i „złożonym” jako reakcje na zdarzenia traumatyczne u osób dorosłych. W: Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. Warszawa: Difin, s. 119 - 136.
• Widera-Wysoczańska, A. (2011). Wpływ interpersonalnych zdarzeń na rozwój dziecka – PTSD jako objawy niespecyficzne. W: Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. Warszawa: Difin, s. 138-166.
• Widera-Wysoczańska, A. (2010). Interpersonal Trauma as Chronic and Complex. In: Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). Interpersonal trauma and its consequences in adulthood. Cambridge Scholar Pub.str. 15-35.
• Widera-Wysoczańska, A. (2010). Parent-child Attachment and Partner Relationships Formed by Persons after Childhood Trauma. In Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). Interpersonal trauma and its consequences in adulthood. Cambridge Scholar Pub.str. 59 - 85.
• Widera-Wysoczańska, A. (2010). Multifaceted Integrative Therapy following Chronic Childhood Trauma. In Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). Interpersonal trauma and its consequences in adulthood. Cambridge Scholar Pub.str. 183-215.
• Widera-Wysoczańska, A. (2007). Building healthy relationships: Integrated psychotherapy for persons after chronic childhood trauma. W: Therapists’ Affective Responses (red. Rudolf Gregurek). Dubrownik, 197-236.
• Widera – Wysoczańska, A. (2006). The motherhood of women who were molested in childhood. W: Psychopatologies of Modern Society. (red.: Mesjasz, J., Czapiga, A.). Łódź: WWSHE, s. 67-85.
• Widera – Wysoczańska, A. (2006). Health Problems of Women Victims of Complex, Chronic Childhood Trauma. In: Kuczyńska, A. Understanding Sex and Gender . Wrocław: ATUT, s. 303-321.
• Kuczyńska, A., Widera-Wysoczańska, A. (2011) Wprowadzenie do problematyki interpersonalnej traumy. W: Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. Warszawa: Difin, s. 11-18.
• Widera - Wysoczańska, A. (2011). Istota traumy prostej i złożonej. W: Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. Warszawa: Difin, s.21-58.
• Widera - Wysoczańska, A. (2011). PTSD „proste” i „złożone” jako konsekwencje zdarzeń traumatycznych u osób dorosłych. W: Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. Warszawa: Difin, s. 86 – 118.
• Widera - Wysoczańska, A. (2011). Problemy i zaburzenia współwystępujące z PTSD „prostym” i „złożonym” jako reakcje na zdarzenia traumatyczne u osób dorosłych. W: Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. Warszawa: Difin, s. 119 - 136.
• Widera-Wysoczańska, A. (2011). Wpływ interpersonalnych zdarzeń na rozwój dziecka – PTSD jako objawy niespecyficzne. W: Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. Warszawa: Difin, s. 138-166.
• Widera – Wysoczańska, A. (2006). Reakcje matek na ujawnienie przemocy seksualnej i postępowanie psychologiczne. W: Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych (red. Klebaniuk, J.). Wrocław: ATVT, s. 393-409.
• Widera – Wysoczańska, A. (2006). Pijany dom, czyli co się dzieje z dzieckiem alkoholika. W: Gdzie się podziało moje dzieciństwo. O dorosłych dzieciach alkoholików. s. 7 – 23. Kielce: Charaktery Biblioteka.
• Widera - Wysoczańska, A. (2003). Postępowanie psychologiczne z dzieckiem wykorzystanym seksualnie. W: Czapiga, A. (red.). Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne. S. 249-279. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
• Widera – Wysoczańska, A. (2003). Pijany dom, czyli co się dzieje z dzieckiem alkoholika. W: Gdzie się podziało moje dzieciństwo. O dorosłych dzieciach alkoholików. s. 7-23. Kielce: Charaktery Biblioteka.
• Widera - Wysoczańska, A. (2002). Wykorzystanie metody jakościowej w badaniach psychologa klinicznego. W: Straś-Romanowska, M. (red.). Szkice psychologiczne. Doniesienia z badań. Aplikacje. Refleksje. S. 165-194. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
• Widera - Wysoczańska, A. (2001). Zdrowotne konsekwencje chronicznego urazu doznanego w dzieciństwie, W: Dolińska - Zygmunt,G.(red.). Podstawy Psychologii Zdrowia. s. 227-243. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
• Widera - Wysoczańska, A. (2001). Psychologiczne aspekty rozmowy lekarza z pacjentem umierającym i jego rodzina, W: Dolińska - Zygmunt,G.(red.). Podstawy Psychologii Zdrowia. s. 315 – 331. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
• Widera-Wysoczańska, A. (1999). Proces zdrowienia osób, które doznały urazu w dzieciństwie. W: Gapik L. (red.). Postępy Psychoterapii. Wybrane zagadnienia teoretyczne, Tom II. S. 102-113. Poznań. Wydawnictwo Uniwersyteckie.
• Widera-Wysoczańska, A. (1997). Doświadczenie śmierci w codziennym życiu kobiet: Psychologiczne badania jakościowe. W: Kolbuszewski, J. (red). Problemy Współczesnej Tanatologii. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
• Widera - Wysoczańska, A. (1996). Psychologiczne aspekty spotkania lekarza i chorego ze śmiercią, W: Dolińska - Zygmunt,G.(red.). Elementy Psychologii Zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Articles in journals

•  Widera – Wysoczańska A. (2015). Diagnoza psychologiczna dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny. Niebieska Linia, 3(98),

•  Widera – Wysoczańska A. (2014). Jak ofiara staje się sprawcą przemocy?. Świat problemów, 9, 17 – 22.

•Widera – Wysoczańska, A. (2012). Factors influencing court diagnoses of sexually abused children and their family - some lessons from practice. Polish Journal of Applied Psychology, Vol.10,1.

• Widera - Wysoczańska A. (2008) Zobacz tu jestem ... czyli dysocjacyjne zaburzenia więzi. Psychologia w szkole, nr.4.
• Widera – Wysoczańska, A. (2006). Incest risk factors in the family: A Qualitative Study. Polish Journal of Applied Psychology. Vol.4, N.1, s. 7 – 29.
• Widera - Wysoczańska, A. (2005). Zaburzone rodzicielstwo jako konsekwencja kazirodztwa doznanego w dzieciństwie. Przegląd Psychologiczny, 48, 3, 303 – 322.
• Widera - Wysoczańska, A. (2004). Twój uczeń – ofiara seksualnej przemocy. Psychologia w szkole. 2, s. 65-75.
• Widera-Wysoczańska, A. (1999). Everyday Awareness of Death, Journal of Humanistic Psychology, Vol.39, No.3, 73-95. London: SAGE Publ. (lista Filadelfijska)
• Widera - Wysoczańska, A. (1997). Dialog jako metoda badania doświadczeń człowieka. Czasopismo Psychologiczne, 3, s. 99 – 111.
• Widera – Wysoczańska, A. (1998). Fenomenologiczna propozycja modelu terapii dla pacjentów szpitali psychiatrycznych. Podstawy teoretyczne, Prace Psychologiczne, Zrozumieć zachowanie człowieka w zdrowiu i chorobie, XLVIII, 77-85. (współautor, Kuczyńska, A).
• Widera – Wysoczańska, A. (1998). Krótkoterminowa fenomenologiczna terapia pacjentów szpitala psychiatrycznego - ocena zmian, Prace Psychologiczne, Zrozumieć zachowanie człowieka w zdrowiu i chorobie, XLVIII, 85-95. (współautor: Kuczyńska, A.)
• Widera-Wysoczańska, A. (2007). Integracyjna psychoterapia. Przegląd Terapeutyczny, 2, 1-15.

Books in print:

Books in preparation:
• Widera-Wysoczańska, A. Uraz interpersonalny doznany w dzieciństwie i pomoc psychologiczna.
• Widera-Wysoczańska, A. Dziecko wykorzystywane seksualnie.


Publikacje przed doktoratem
Publications before PhD

• Widera - Wysoczańska, A. (1995). Świat dziecięcych doświadczeń związanych ze śmiercią. Nowiny Psychologiczne, 2, s. 93 - 105.
• Widera - Wysoczańska, A. (1995). Hermeneutyczne pytania o ludzkie doświadczenie. Przegląd Psychologiczny, 1 - 2, s. 341 – 355.
• Widera - Wysoczańska A. (1995). Czy istnieją kryteria czy też nie? O uprawomocnieniu psychologicznych badań hermeneutycznych. Przegląd Psychologiczny, 3 - 4, s. 103 – 117.
• Widera-Wysoczańska, A. (1994). Grupy rozwoju efektywnego działania. W: Stanisław Witkowski (red.). Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Prace Psychologiczne XXXVI. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 247 – 253 (współautorka: Kuczyńska Alicja).
• Widera - Wysoczańska A., (1992). Rola zjawiska śmierci w poszukiwaniu wartości życiowych, Prace Psychologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, No.1292, s. 9 – 21.
• Widera - Wysoczańska, A. (1990). Refleksje o problemach ludzi nieuleczalnie chorych. Zdrowie Psychiczne, 3, s.134 - 147.
• Widera - Wysoczańska A. (1990). Spojrzenie dziecka na zagadnienia umierania i śmierci, Przegląd Psychologiczny, 3, s. 587 – 595.
• Widera - Wysoczańska A. (1988). Problemy śmierci w poglądach młodych ludzi, Zdrowie Psychiczne, 3 - 4, s. 157 – 169.
• Widera - Wysoczańska A. (1988). Psychologiczny wymiar umierania i śmierci, Przegląd Psychologiczny, 4, s.1044 – 1056.


Speeches in English at international conferences:

 1. Widera - Wysoczańska A. (2017). European Society for Trauma @ Dissociation, Bern, Switzerland, November, 9-11, Referat: Pathomechanisms and healing Factors During Treatment of People Traumatized in Childhood.
 2. Widera - Wysoczańska A. (2017).  International Conference on Trauma and Mental Health. Referat: Healing factors in psychotherapy forpeople after complex trauma experience in Childhood – the clients’ perspective, Jeruzalem, Israel 21 – 23 may (brak środkków finansowych na uczestniczenie).
 3. Widera - Wysoczańska A. (2016).  33nd Annual Conference of International Society for the Study of Trauma and Dissociation. Wystąpienie: „Mechanisms of Abuse and Recovery in the Group Psychotherapy - From Participants’ the Subjective Perspective”, San Francisco, USA, 30 III – 4 IV.
 4. Widera - Wysoczańska A. (2016).  Conference of the European Society of Trauma and Dissociation (ESTD).  Wystąpienie: Childhood trauma and health problems in three stages of life. Amsterdam, Holandia, April 14-16.
 5. Widera - Wysoczańska A. (2015). 32nd Annual Conference of International Society for the Study of Trauma and Dissociation: „Health Problems of Complex Trauma Survivors Throughout the Life – Span. April 16 – 20, Orlando, USA.
 6. Widera - Wysoczańska A. (2014). EAP Conference for ECP holders: „How Art. And Science Meet what practice and rezerach can learn from each Rother”  Wystąpienie: ….

October 15-18, University of Vilnus, Lithuania.

 1. Widera - Wysoczańska A. (2014). European Society for Trauma and Dissociation Conference.
  Poster: “Parental dissociation, therapy and children’s symptom in dysfunctional-alcoholic families”. 27 – 29 March, Copenhagen, Dania (w języku angielskim).
 2. Widera - Wysoczańska A. (2014). World Conference for Psychotherapy. Wystąpienie: “Healing factors in the course of psychotherapy for people after interpersonal trauma experienced in childhood – the clients’ perspective”, 25-29 August, Durban, South Africa (w języku angielskim).
 3. Widera - Wysoczańska A. (2013). XIII ESTSS Conference. Trauma and its clinical Pathways: PTSD and beyond. Zaakceptowany referat:  “Types of Attachment among Adults Victimized as Children”, Bolonia (w języku angielskim).
 4. Widera - Wysoczańska A. (2013). Ukrainian conference “Psychotherapy: Western tradition in Ukrainian context - 20 years of experience”. EAP, lectures “Multifaceted integration psychotherapy for persons after interpersonal, chronic and complex childhood trauma”, Kijów (zaakceptowany referat).

• Widera - Wysoczańska, A. (2012). Dissociation of Parents as Risk Factors on Children's Symptoms and the Influence of Therapy (oral presentation). 29 Annual Conference. International Society for Study Trauma and Dissociatin: Integrating Science and Practice: Moving forward together in the field of Trauma and Dissociation. October, 18 - 22, Long Beach, USA.
• Widera - Wysoczańska, A. (2012). The psychotherapy of victims and perpetrators of domestic violence as a treatment of trauma experienced in childhood (oral presentation, współautor Dorota Dyjakon). 2nd Global Conference – Trauma: Theory & Practice. Oxford Inter-Disciplinary Net. 21st–24th March 2012, Prague, Czech Republic.
• Widera - Wysoczańska, A. (2012). Problems of court psychological assessment of sexually abused children and their families - some lessons from practice (oral presentation), 2nd Global Conference – Trauma: Theory & Practice. Oxford Inter-Disciplinary Net. 21st–24th March 2012, Prague, Czech Republic.
• Widera - Wysoczańska, A. (2011). Partner Relationships by Women Victimized as Children (oral presentation). Chairman of the sesion, 27th, Annual Meeting International Society for Traumatic Stress Study, Baltimore, X, 2 - 5. XI, USA.
• Widera - Wysoczańska, A. (2011). Awareness of violence experienced by children among educators and teachers in kindergardens and schools and interventions taken by education authorities. Abstract for the 12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, 18 – 21 September, Tampere, Finland
• Widera - Wysoczańska, A. (2010). The influence of the therapy of parents on psychological problems in children. Abstract, International Society for Study for Trauma and Dissociation. Atlanta, 14 - 18. X, USA.
• Widera - Wysoczańska, A. (2009). Somatic problems in patients after trauma (oral presentation). Oxford Inter-Disciplinary Net. Mansfield College, Oxford, July, United Kingdom.
• Widera - Wysoczańska, A. (2009). Psychotherapy of patients who have experienced long-term trauma in childhood (oral presentation). Abstract for European Workshops on Traumatic Stress, 18 -19 September, Warszawa .
• Widera - Wysoczańska, A. (2009). As injuries suffered in childhood influence the building of relationships in adulthood (oral presentation). Abstract for I International Scientific Conference „Understanding Interpersonal Trauma. Mechanism and consequences in the family and community. Theory and practice. 2 – 3 X, Wrocław.
• Widera - Wysoczańska, A. (2009). Protecting children from traumatic experiences: A step towards effective prophylaxis (oral presentation). Abstract and oral presentation for 11th European Conference on traumatic Stress “Trauma in Lives and Communities, 15-18 June, Oslo, Norway.
• Widera-Wysoczańska, A. (2008). The influence of the therapy of parents on psychological problems in children (oral presentation). Abstract and oral presentation for Association of Psychology & Psychiatry for Adults & Children. Psychology, Neuropsychiatry and Social Work in Modern Times. Ateny, 20 – 23 May, Grecja.
• Widera-Wysoczańska, A. (2007). Building healthy relationships: Integrated psychotherapy for persons after chronic childhood trauma (oral presentation).  IX International Summer School of Psychotrauma. Countertransference Issues in Intercultural Treatment of Complex Postraumatic States, Dubrovnik, May 27 – June 1, Croatia.
• Widera-Wysoczańska, A. (2007).Parent – child attachment and partners relationships formed by person after childhood trauma (oral presentation). The organizer of the symposium. Abstract and oral presentation for 10th European Conference on Traumatic Stress. Truth and Trust after Trauma. Opatia, June 5- 9, Croatia.
• Widera-Wysoczańska, A. (2007). The influence of the therapy of parents on psychological problems in children (oral presentation). Abstract and oral presentation for XIth ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect. Supporting Prevention and Recovery from Child Abuse and Neglect: Role of Professionals, Communities and Families, Lizbon, November 18 – 21, Portugal.
• Widera - Wysoczańska, A. (2006).The Consequences of childhood sexual abuse in child protection (oral presentation). Abstract and oral presentation at The Third International Trauma Research Net Conference. Trauma – Stigma and Distinction Social Ambivalence in the Face of Extreme Suffering, 14-17 September, St. Moritz. Szwecja.
• Widera - Wysoczańska, A. (2005). Intergenerational Transmission of Disturbance of Own Child Protection by Mother Childhood Sexual Abuse Survivors (oral presentation). Research and Psychotherpay. Abstract and oral presentation at The 9th European Conference on Traumatic Stress, Psychotraumatology (ECOTS). Stockholm, Sweden.
• Widera - Wysoczańska, A. (2005). Disturbances in child protection by mother survivors of childhood sexual abuse (oral presentation). Abstract and oral presentation at an International Conference on Violence, Trauma & Recovery, University of Central Lancashire, Preston, UK.
• Widera - Wysoczańska A. (2003). Health problems of women victims of complex childhood abuse (oral presentation). In: Psychotherapy. Scientific Journal for Psychotherapeutic Research and Practice. The VIII European Conference on Traumatic Stress, Berlin. Niemcy.s. 150.
• Widera-Wysoczańska, A. (2003). Referat. Przejmowanie stylów wychowawczych matki jako czynnik rzyka wykorzystania seksualnego dzieci w rodzinie. Wyniki badań. IXth ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect, (międzynarodowa) Warszawa, sierpień.
• Widera - Wysoczańska A. (2001). Intergenerational transmission of risk factors of the sexual abuse in a family and psychotherapy (oral presentation - na zaproszenie organizatorów). Reaching Undeserved Trauma Survivors through Community - Based Programs. Abstract and oral presentation at the International Society of Traumatic Stress Study. New Orleans, USA. s. 73.
• Widera - Wysoczańska A. (2000). Family Factors of the therapy for female victims of childhood sexual abuse, in the polish society. In: Public Health Perspectives on Trauma Treatment and Research. Paper presented at the International Society of Traumatic Stress Study, San Antonio, USA. s. 10.
• Widera - Wysoczańska A. (2000). Intergenerational transmission of the maternal experience in an incest family: A qualitative study. In: Public Health Perspectives on Trauma Treatment and Research. Paper presented at the International Society of Traumatic Stress Study, San Antonio, USA. s.110.
• Widera-Wysoczańska, A. (2000). Intergenerational transmission of the paternal attitudes in an incest family: A qualitative study (oral presentation - na zaproszenie organizatorów). Abstract for the Third World Conference for the International Society for Traumatic Stress Studies, The Long-Term Outcomes of Trauma in Individuals and Society. Australia – Melbourne.
• Widera-Wysoczańska, A. (1999). Everyday awareness of death, from childhood to adulthood: a qualitative investigation (oral presentation). Chairman of the sesion. Abstract and oral presentation at the VI European Congress of Psychology. Rome, Italy. s. 77.
• Widera-Wysoczańska (1999). Childhood sexual abuse in polish families and the healing process of adult survivors (oral presentation). Abstract and oral presentation at the VI European Congress of Psychology. Rome, Italy, s. 73.
• Widera-Wysoczańska, A. (1999). The Impact of rules and roles of dysfunctional and incestuous families on dissociation. In: Integrating Dissociation Theory into clinical practice and psychological research. Paper presented at the Sixteenth International Fall Conference The International Society for the Study of Dissociation, Miami, USA, s. 46.
• Widera-Wysoczańska (1999). Intergenerational Family Rules Amplifying Childhood Sexual Abuse, and Recovery Process. In: Research and Practice in Partnership: Bridging Gaps Across Disciplines, Cultures, and Theoretical Perspectives. Paper presented at The International Society for Traumatic Stress Studies, Miami, USA, s. 185.
• Widera - Wysoczańska A. (1998). Experiencing Death by Women: A clinical - Qualitative Study (oral presentation). Chairman of the session.  Abstract and oral presentation at the Regional Congress of Psychology for Professionals in the Americas. Interfacing the Science and Practice of Psychology, Mexico City, Mexico – Mexico City, s. 318.
• Widera - Wysoczańska A. (1998). Sexual Abuse against Women and Psychotheraphy: Polish Society (oral presentation). Paper presented at the Regional Congress of Psychology for Professionals in the Americas. Interfacing the Science and Practice of Psychology, Mexico City, s. 318.
• Widera - Wysoczańska A. (1997). Sexual Abuse in Polish Families and Psychotherapy – roles and rules increasing sexual abuse against children (oral presentation). Abstract and oral presentation at the 24th International Congress of Applied Psychology, San Francisco, USA.
• Widera - Wysoczańska A. (1996). Experiencing death by adults, a clinical investigation conducted following qualitative (hermeneutical) methodology (oral presentation). Chairman of the session. Abstract and oral presentation at the International Psychological Association, XXVI International Congress of Psychology. Canada – Montreal.
• Widera - Wysoczańska A. (1996). Badania na temat przemocy seksualnej oparte o metodę jakościową (oral presentation). Abstract and oral presentation at International Psychological Association, Symposium "Qualitative Research Methods: Applications across Cultures and Ethnic Groups". Canada – Ottawa.

Popular scientific publications (selected):

• Widera – Wysoczańska, (2011). Wpływ osobistych doświadczeń na sytuacje pomagania. Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia. 3, s. 19-20.
• Widera - Wysoczańska A. (2008). Matki, które nie ochraniają, Charaktery. Magazyn psychologiczny, 11, s.39.
• Widera - Wysoczańska A. (2008) Zobacz tu jestem ... czyli dysocjacyjne zaburzenia więzi. Psychologia w szkole, nr.4.
• Widera - Wysoczańska A. (2008). Zobacz, co on mi zrobił, Style i Charaktery, 3/2008
• Widera - Wysoczańska A. (2008). Czas nie ten sam dla wszystkich, Style i charaktery, 1/2008
• Widera-Wysoczańska, A. (2008). Usłysz mnie mamo. Charaktery.
• Widera-Wysoczańska, A. (2007). Docenić rolę ojca. Świat Problemów, Nr.1 (168), s. 21-25.
• Widera – Wysoczańska, A. (2006). Uraz chroniczny I rodzina. Terapia uzależnienia i współuzależnienia. 6, 34 – 37.
• Widera-Wysoczańska, A. (2002). O matkach, które krzywdzą, Charaktery, 8, s. 24 – 25.
• Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wiedzieć, aby pomagać. Charakterystyki, Charaktery, 5, s. 27.
• Widera-Wysoczańska, A. (2003). Gwałt to nie flirt. Charakterystyki, Charaktery, 3, s. 30.
• Widera-Wysoczańska, A. (2002). Ciało pamięta, Charaktery, 6, s. 31 – 32.
• Widera-Wysoczańska, A. (2001). Gdzie się podziało moje dzieciństwo. Dorosłe Dzieci Alkoholików. Charaktery,3, s.34–36.
• Widera-Wysoczańska, A. (2001). Czas nie ten sam dla wszystkich, Charaktery,10, s.12–17.
• Widera-Wysoczańska, A. (2001). Gdy minie pierwszy szok. O terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie. Cz. I. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. 4, 17 – 19.
• Widera-Wysoczańska, A. (2001). Gdy minie pierwszy szok. O terapii dzieka wykorzystywanego seksualnie. Cz. II. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. 5, 18 – 20.
• Widera-Wysoczańska (2000). Okrutny mistrz manipulacji, Świat Problemów, 1, s. 26 – 31.
• Widera-Wysoczańska (1999). Niektóre pułapki z przeszłości w zdrowieniu DDA, Terapia, Uzależnienia i Współuzależnienia, 4 (7), s 35 – 39.
• Widera-Wysoczańska (1999). Zawsze się możesz zmienić, Charaktery, 8 (31), s. 26 – 27.
• Widera - Wysoczańska, A. (1997). Nikomu nie powiedziałam - raport z badań własnych nad przemocą seksualną wobec kobiet, 9, 22-24.
• Widera-Wysoczańska, A. (1998). Ten straszny bliski - dynamika przemocy seksualnej w rodzinie, Charaktery, 3(14).
• Widera-Wysoczańska, A. (1998). To nie moja wina - bardzo wielka wina - proces terapii osób po doznanej przemocy seksualnej w dzieciństwie, Charaktery, 7(18).
• Widera-Wysoczańska A. (1996). Złe uczynki rzetelnie przemyślane, Charaktery, O (współautor: Dyjakon, D.)

Foreign scientific and educational training:

From December 1993 to December 1994 at the University of Saschatchewan, Institute of Psychology, Saskatoon. Canada. Taking part in doctoral studies.
Preparing doctoral thesis.
Year internship in the Mental Heath Clinic in Saskatoon (Canada) in conducting therapeutic groups for women with sexual violence.
Seminars on the diagnosis of child sexual abuse used.
Supervisions directed to work with the perpetrator of sexual violence.

Funkcje:

• 2012. Recenzent prac nadsyłanych na The International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), Reaching Underserved Trauma Survivors, Los Angeles, USA.
• 2011. Recenzent prac nadsyłanych na The International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), Reaching Underserved Trauma Survivors, Baltimore, USA.
• 2001. Recenzent prac nadsyłanych na The International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), Reaching Underserved Trauma Survivors, New Orleans, USA.
• 2000. Powołana jako recenzent prac nadsyłanych na The International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), Public Health Perspectives, San Antonio USA.
• 2006 – 2009. Powołana do Rady Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warszawa.
• 2005. Członek założyciel naukowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Poznań.
• 2005-2009. Założyciel i Przewodnicząca Sekcji Naukowej Terapii Osób z Zespołem Stresu Pourazowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Poznań.
Sekcja nadawała certyfikaty specjalisty w zakresie Terapii Stresu Pourazowego PTT.
• 2005 - 2009. Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego,
• 2006. Członek Naukowej Komisji do Spraw Certyfikatów Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Poznań.
• 2007. Członek Założyciel The European Psychotherapy Universities (EPU), Kolonia (Niemcy).
• Od 2006 Członek The American Academy of Experts in Traumatic Stress (tylko dla osób rekomendowanych), New York.
• od 1996. Członek International Society of Traumatic Stress Study (ISTSS).
• 2007 – 2009. Członek European Society of Trauma and Dissociation, (ESTD)

Organizacja konferencji i pełnione funkcje na konferencjach międzynarodowych
The organization of the conference and their functions at international conferences

• 2011. Przewodnicząca sesji: Women and Relationships, odbywającej się w ramach 27th International Meeting for Traumatic Stress Study. Baltimore, USA, November 2- 5.
• 2009. Członek Komitetu Naukowego I Międzynarodowej Konferencji „Zrozumienie Interpersonalnej Traumy”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
• 2009. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego (organizator) I Międzynarodowej Konferencji „Zrozumienie Interpersonalnej Traumy”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
• 2007. Przewodnicząca sympozjum (organizator): Life – span consequences in relationship after complex childhood trauma track, odbywajacego się w ramach 10th European Conference on Traumatic Stress. Truth and Trust after Trauma. Croatia – Opatia, June 5- 9.
• 2003. Patronat Naukowy nad konferencją „Pomoc psychologiczna dzieciom wykorzystanym seksualnie”, Stargard Szczeciński.
• 2002. Przewodnicząca i organizator sympozjum z Michaelem Yapko (USA), „Wzorce depresji”, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
• 1999. Chairperson of the session (przewodnicząca sesji): „On death and Dying”, w ramach International Society of Applied Psychology, IV European Congress of Psychology, Rome.
• 1998. Chairperson of the thematic session (przewodnicząca sesji): „Women and Health”, w ramach the Regional Congress of Psychology for Professionals in the Americas. Interfacing the Science and Practice of Psychology, Mexico City, 318. Mexico – Mexico City.
• 1998. Patronat Naukowy nad sympozjum “Niektóre konsekwencje dysfunkcji w rodzinie. Rozpoznanie i pomoc”, Wrocław, organizator Forum Med.

Redakcja merytoryczna książki:

• Przygoda z komunikacją. Bateson, Perls, Satir, Erickson. Początki NLP. (2000). Wolfgan Walker, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Recenzje artykułów:
Reviews of Articles:

• 2008, Recenzja artykułu naukowego „Doświadczenie utraty a obraz własnego ciała”, do „Psychologia – Etiologia-Genetyka”, red. Prof. Oniszczenko, Uniwersytet Warszawski.
• 2007, Recenzja artykułu naukowego do Przeglądu Terapeutycznego, Uniwersytet Poznański.
• 2006, Recenzja artykułu naukowego do „Psychologia – Etiologia-Genetyka”, red. Prof. Oniszczenko, Uniwersytet Warszawski.
• 2006, Recenzja artykułu naukowego „Praktyczny sposób uruchamiania procesu samopoznania nakierowanego na zwiększenie możliwości wyborów w działania” do Journal of Polish Applied Psychology, red. Prof. Alicja Kuczyńska, Uniwersytet Wrocławski.

Granty zagraniczne:
Foreign Grants:

• 1998, scholarship grant, from International Association of Applied Psychology, San Francisco, August, USA.
• 2000, scholarship grant, from International Society for Traumatic Stress Study, November, San Antonio, USA
• 1998, Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Fundacja im. Stefana Batorego, uczestnictwo w IAAP, San Francisco, USA.

Granty na projekty badawcze z Uniwersytetu Wrocławskiego:
Grants for research projects at the University of Wroclaw:

• 2240/W/IPS/98 – Studia nad przemocą seksualną i dysfunkcją w rodzinie
• 2643/W/IPS/06
• 2644/W/IPS/06
• 2765/W/IPS/07
• 2909/IPS/RR/07
• ……………./08

Cooperation on projects financed by the European Union:

• (2006). Europejski Fundusz Społeczny „Wszechstronne edukowanie – efektywne pomaganie”, projekt realizowany przez MOPS w okresie od 2.01.2006 – 31.12.2007, w ramach Sektora Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, działanie 1.5
• (2006). Europejski Fundusz Społeczny „Umiem pomóc – szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą trudną”. Realizowany przez AD ASTRAM Stowarzyszenie Osób Działających e Zakresie Pomocy Społecznej, Dębica, 2006
• (2010). Norway Grants. Projekt „Pomoc Społeczna – Skuteczna”, realizacja szkolenia „Praca socjalna ze sprawca przemocy domowej”, listopad, 2010.

Lectures and oral presentations on the invitation:

• Widera - Wysoczańska A. (2001). Intergenerational transmission of risk factors of the sexual abuse in a family and psychotherapy. Reaching Undeserved Trauma Survivors through Community - Based Programs. Abstract and oral presentation at the International Society of Traumatic Stress Study. New Orleans, 73.
Wystąpienie na zaproszenie prof. Portney.
• Widera-Wysoczańska, A. (2000). Intergenerational transmission of the paternal attitudes in an incest family: A qualitative study. Abstract for the Third World Conference for the International Society for Traumatic Stress Studies, The Long-Term Outcomes of Trauma in Individuals and Society. Australia – Melbourne. Zaproszenie prof. G. Roberts. 

Widera - Wysoczańska, A. (2017). „Diagnoza przemocy seksualnej”. Szczecin. Ośrodek Adopcyjny.

Widera - Wysoczańska, A. (2017). „Przemoc seksualna”. Konferencji "Ograniczamy Przemoc Skutecznie" w dniu 5.12.2017roku, Dzierżoniów.

Widera - Wysoczańska, A. (2016). Mechanizmy przemocy w Rodzinie i jej zapobieganie.  Konferencja „Kryzys droga do zmiany. Dziecko doświadczające przemocy w Rodzinie. Profilaktyka i pomoc jako zadania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Organizator Miejski Zespół Interdyscyplinarny. Zabrze, 16.11.2016. Honorowy patronat nad Konferencją  objął Prezydent Miasta Zabrze.

·       Widera - Wysoczańska, A. (2016). Przemoc ukryta. Jak ją rozpoznać, jak jej zapobiegać?  IX Forum Porozumienia w Szkole, zorganizowane zostało przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Komendę Miejską Policji w Grudziądzu oraz Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu. Honorowy patronat nad Forum objął Prezydent Miasta Grudziądza Pan Robert Malinowski. Grudziądz, 25 X 2016

·       Widera - Wysoczańska, A. (2016). Czynniki wpływające na zdrowienie w trakcie terapii osób dorosłych , które doznały interpersonalnej traumy Konferencja Jubileuszowa 25 lat Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Kraków, Urząd Miasta Krakowa, 16 – 17.06.2016.

·       Widera - Wysoczańska, A. (2016). Matki z rodzin kazirodczych. Konferencja PARPA. Kraków. 20 – 22.06.2016

·       Widera - Wysoczańska, A. (2016). Psychoterapia osób dorosłych po traumie interpersonalnej doznanej w dzieciństwie. (zaproszona jako gość specjalny). Ogólnopolska Konferencja Naukowa Czas Psychoterapii. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. 21-22 maj 2016.

·       Widera-Wysoczańska, A. (2015). Mechanizmy przemocy seksualnej w ramach panelu naukowego Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wczesna interwencja w sytuacjach posttraumatycznych”. Instytut Psychologii Uniwersytet Śląski. 4.III, Katowice.

·       Widera-Wysoczańska, A. (2014). Rozpoznawanie przemocy w rodzinie i środowisku. Urząd Wojewódzki, 3 XII, Wroclaw.

·       Widera-Wysoczańska, A. (2014). … Seminarium. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 6 VI, Wrocław.

·       Widera-Wysoczańska, A. (2014). Procedury diagnozy i wsparcia dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny. IPZ PTP, Fundacja ETOH, 5. XI, Warszawa.

·       Widera-Wysoczańska, A. (2014). Czynniki ułatwiające i utrudniające proces terapeutyczny osób po interpersonalnej traumie doznanej w dzieciństwie. Konferencja PARPA. Czerwiec, Kraków.

·       Widera-Wysoczańska, A. (2013). …

·       Widera-Wysoczańska, A. (2012).

• Widera-Wysoczańska, A. (2011). Wykład na zaproszenie: Zaburzenie po stresie pourazowym u ofiar przemocy w rodzinie. Konferencja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. PARPA. Lipiec. Kraków.
• Widera-Wysoczańska, A. (2011). Wykład na zaproszenie: Przemoc seksualna z perspektywy osoby krzywdzonej. Konferencja Seksualność człowieka – nadużycie, diagnoza, terapia. Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Luty, Kraków.
• Widera-Wysoczańska, A. (2010). Wykład na zaproszenie: Postępowanie z dziećmi, które doświadczyły przemocy seksualnej i ich rodzicami zastępczymi. X Światowy Dzień FAS. Wspieranie rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi typu FASD. Patronat obchodów: Burmistrz Miasta Lędziny. Patronat naukowy: Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wrzesień. Lędziny
• Widera-Wysoczańska, A. (2009). Wykład na zaproszenie: Międzypokoleniowe przekazywanie przemocy w rodzinie. Konferencja Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji. Wrocław
• Widera-Wysoczańska, A. (2009). Wykład na zaproszenie: Zapobieganie krótko i długoterminowym objawom poprzez pomaganie w sytuacji przemocy seksualnej. Konferencja „Razem bezpieczniej”, Prezydent Miasta w Świdnicy. 26 III 2009. Świdnica.
• Widera-Wysoczańska, A. (2007). Przemoc wobec dziecka jako uraz złożony. Wykład na zaproszenie - inauguracyjny wygłoszony na Konferencja przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Warszawa. PARPA. 10 XII .
• Widera-Wysoczańska, A. (2007). Wykład inauguracyjny: Przemoc seksualna jako złożony uraz chroniczny. Uniwersytet w Elblągu, 25 X, Elbląg.
• Widera-Wysoczańska, A. (2006). Wykład na zaproszenie: Integracyjna terapia dla kobiet po przemocy seksualnej doznanej w dzieciństwie. Konferencja przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Grudzień. PARPA, Warszawa.
• Widera-Wysoczańska, A. (2006). Wykład na zaproszenie: Integracyjna terapia osób po urazach doznanych w dzieciństwie. Instytut Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicz i PTT. Nowe Podejścia do Psychoterapii. 5 X 2006, Poznań.
• Wrocław (2006). Wykład na zaproszenie: Dziecko doświadczające chronicznej przemocy w rodzinie. Centrum Interwencji Kryzysowej. Konferencja Agresja w relacji rodzic – dziecko. Czerwiec.
• Widera-Wysoczańska, A. (2005). Wykład na zaproszenie: Problematyka molestowania seksualnego dzieci i młodzieży. Powiatowe Centrum Edukacji. Listopad, Kamienna Góra.
• Widera-Wysoczańska, A. (2004). Wykład na zaproszenie: Twój uczeń – ofiara przemocy seksualnej. Rozpoznawanie i postępowanie psychologiczne. Konferencja “Jak pomóc dziecku wykorzystanemu seksualnie?”, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu i Dyrekcja Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich. Marzec, 2004.
• Widera-Wysoczańska, A. (2004). Wykład na zaproszenie: Psychologiczne zapobieganie międzypokoleniowemu zjawisku przemocy seksualnej. Konferencja Dotycząca Pomocy Dzieciom Wykorzystanym Seksualnie “Ocalić niewinność dziecka – Zły Dotyk”, 24 – 25 V, Stargard Szczeciński, Organizator – Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego, 2004
• Widera-Wysoczańska, A. (2004). Wykład na zproszenie: Konsekwencje przemocy doznanej w dzieciństwie. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Prawa człowieka w filmie. 5-7 V 2004r. Wrocław.
• Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Matki, które krzywdzą - rozpoznanie i postępowanie psychologiczne. Wyniki badań. Konferencja (międzynarodowa) Przemoc seksualna wobec dzieci - Mity i fakty, KOPD, Poznań, 25 listopad.
• Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Przeciwdziałanie przemocy seksualnej, w tym pornografii: diagnoza i psychologiczne postępowanie. Konferencja (krajowa) "Boli przez całe życie - przemoc seksualna", Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Urząd Miejski i Dolnośląska Izba Lekarzy. Brzeg Dolny, listopad.
• Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Przeciwdziałanie przemocy seksualnej: diagnoza i interwencja. Szkoła Podstawowa w Oleśnicy, listopad.
• Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Diagnoza osób dorosłych, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Szpital Psychiatryczny w Krośnicach i ADAMED. Październik.
• Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Trudne rodzicielstwo kobiet, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Wyniki badań. Konferencja Przemoc wobec Kobiety. Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Poznań, maj.
• Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Trudne rodzicielstwo kobiet, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Wyniki badań. Konferencja Przemoc wobec Kobiety. Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Poznań, maj.
• Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Matki, które krzywdzą - rozpoznanie i postępowanie psychologiczne. Wyniki badań. Konferencja (międzynarodowa). Przemoc seksualna wobec dzieci - Mity i fakty, KOPD, Poznań, 25 listopad.
• Widera-Wysoczańska, A. (2001). Wykład na zaproszenie: Rozpoznawanie i zapobieganie przemocy w rodzinie. Konferencja Urzędu Miasta: Dzieciństwo bez Przemocy, Stargard Szczeciński
• Widera-Wysoczańska, A. (2001). Wykład na zaproszenie: Problematyka krzywdzenia dzieci.
• Konferencja Dzieciństwo bez Przemocy, Urząd Miasta, Wałbrzych.
• Widera-Wysoczańska, A. (2000). Wykład na zaproszenie: Diagnoza mechanizmów przemocy w rodzinie. Dzieciństwo bez Przemocy, Urząd Miasta, Lubin.
• Widera-Wysoczańska, A. (1998). Wykład na zaproszenie: Proces zdrowienia osób, które doznały urazu w dzieciństwie. Psychoterapia w teorii i praktyce. Uniwersytet Poznański.
Przewodnicząca sesji: Przemoc w rodzinie.
• Widera-Wysoczańska, A. (1997). Wykład na zaproszenie: Krótki przewodnik dla osób pomagających dzieciom wykorzystanym seksualnie - rozpoznanie, rozmowa wspierająca, planowanie interwencji. Konferencja Zagrożenia dla socjalizacji i rozwoju dzieci i młodzieży. Wrocław.
• Widera-Wysoczańska, A. (1997). Wykład na zaproszenie: Psychologiczna pomoc dla osób doświadczających przemocy fizycznej i seksualnej. Konferencja: Rodzina bez przemocy, Urząd Miasta. Kępno.
• Widera-Wysoczańska, A. (1997). Wykład na zaproszenie: Rodzinne uwarunkowania przemocy seksualnej - wspierający kontakt. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa.

Pozostali pracownicy