dr Bianka Lewandowska

Portret użytkownika b.lewandowska
bianka.lewandowska@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 121

Pokój: 15
Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Związki psychiki i ciała w kontekście zdrowia i choroby (konwersatorium)

Psychopatologia - aspekt psychologiczny (wykład)

Zaburzenia osobowości (wykład)

Teoria i praktyka inteligencji emocjonalnej (konwersatorium)

Praktyka radzenia sobie ze stresem (warsztat)

Cielesność człowieka jako źródło problemów psychologicznych, obszar badań i przedmiot interwencji (moduł edukacyjny)

Psychologia jedzenia i psychodietetyka (konwersatorium)

 


Informacje biograficzne

Doktor nauk humanistycznych ze specjalnością w psychologii. Ukończyłam studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach: 1993 - 2003 pracowałam w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej, zaś od pażdziernika 2003 r., w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Moja działalność zawodowa poza uczelnią to projektowanie i prowadzenie warsztatów psychologicznych oraz indywidualne poradnictwo w zakresie wspomagania rozwoju osobistego i komunikowania się.
Aktualny obszar moich zainteresowań naukowych, to psychologia ciała - doświadczanie cielesności, procesy tożsamościowe i emocje a zdrowie somatyczne, możliwości psychologicznego wspomagania profilaktyki i leczenia chorób; 


Badania naukowe

1. Cielesne aspekty podmiotowości człowieka

2. Narcyzm, a instrumentalne traktowanie innych.


 

Pozostali pracownicy