dr Jarosław Klebaniuk

Portret użytkownika j.klebaniuk
jaroslaw.klebaniuk@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 155

Pokój: 38c
Zakład Psychologii Osobowości


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Konsultacje w semestrze letnim 2018/19 r. odbywają się we środy w godz. 12.15 - 12.45 i we czwartki w godz. 16.45 - 18.15, p. 38c.

Office hours in the summer semester of 2018/19 take place on Wednesdays 12.15 - 12.45 and Thursdays, 16.45 - 18.15, room 38c.

Zajęcia prowadzone w semestrze zimiowym roku akademickiego 2018/2019:

- Psychologia społeczna - konwersatorium dla I i III roku psychologii wieczorowej,

- Psychologia różnic indywidualnych - konwersatorium dla II roku psychologii wieczorowej

- Siła woli w badaniach psychologicznych i technikach samodoskonalenia - zajęcia fakultatywne dla III roku psychologii wieczorowej,

- Kultura osiągnięć i dogadzania sobie - zajęcia warsztatowe w ramach modułu edukacyjnego nr 132 dla V roku psychologii dziennej,

- Seminarium magisterskie dla IV roku psychologii wieczorowej.


Informacje biograficzne

Zainteresowania naukowe: uwarunkowania postaw wobec nierówności społecznych; psychologia relacji międzygrupowych; rola emocji moralnych w kształtowaniu postaw.

Zainteresowania pozanaukowe: literatura piękna, teatr, koty.

 


Badania naukowe

Badanie uwarunkowań i konsekwencji poglądów i orientacji politycznych, w tym orientacji na dominację społeczną i prawicowego autorytaryzmu. 


Seminarium magisterskie

W latach 2018-2020 pracę magisterską pod moim kierunkiem można pisać w którymś z następujących obszarów tematycznych:

1. orientacje społeczne i poglądy polityczne – ich uwarunkowania i konsekwencje,

2. kontekstowe, w tym językowe uwarunkowania postaw społecznych i politycznych,

3. relacje międzygrupowe i ich wyznaczniki,

4. emocje, kody i fundamenty moralne,

5. siła woli i samodoskonalenie.

Zapraszam studentów zainteresowanych psychologią społeczną i polityczną (obszary 1 – 4) oraz/lub specyficznym obszarem stosowanej psychologii osobowości (obszar 5).

Praca magisterska powinna mieć charakter empiryczny, a prowadzone badania – charakter ilościowy.

W pierwszym semestrze celem seminarium jest wprowadzenie w proponowaną tematykę, rozbudzenie ciekawości poznawczej, ukierunkowanie poszukiwań, sformułowanie tematu i zaplanowanie pracy nad jego realizacją. Seminaria co najmniej do połowy semestru będą miały formę grupową. W drugiej jego połowie będą mogły odbywać się w podgrupach.

W kolejnych semestrach przeważać będzie praca indywidualna, a komunikacja między magistrantem i promotorem – przebiegać dwoma kanałami: w godzinach seminarium i mailowo. Co najmniej raz w semestrze odbywać się też będą spotkania całej grupy seminaryjnej w celu podzielenia się doświadczeniami i uzyskania informacji od promotora.

Celem seminarium jest pomoc magistrantom w znalezieniu ciekawego problemu badawczego, jego merytorycznej i empirycznej eksploracji. Ostatecznym efektem uczestnictwa w seminarium będzie napisanie przez magistranta wartościowej pracy i jej terminowa obrona.