dr Justyna Śniecińska

justyna.sniecinska@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 131

Pokój: 38b
Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE:

Psychologia społeczna

Metodologia

ZAJĘCIA SPECJALICTYCZNE

Outplacement w organizacji

WYKŁADY I ZAJĘCIA FAKULTATYWNE:

Branding. Podstawy komunikacji z konsumentem.

Co pieniądze robią z ludźmi, a ludzie z pieniędzmi – finanse a psychologia.

Źródła i funkcje samooceny

Pozostali pracownicy