dr Kamil Błaszczyński

kamil.blaszczynski2@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój: 38ab
Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych


Prowadzone zajęcia

Statystyka

Technologia Informacyjna

Techniki pisania pracy magisterskiej

Psychologia Społeczna


Informacje biograficzne

Konsultacje: poniedziałek 12.00-14.00 sala 38 ab