dr Maja Biała

maja.biala@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój:
Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania

Pozostali pracownicy