dr Marcin Leśniak

Portret użytkownika m.lesniak
marcin.lesniak@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 175

Pokój: 19
Zakład Psychologii Ogólnej


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Konsultacje:

Semestr zimowy:
Środy 16.00 -17.00
Czwartek 12.00 - 13.00

Zajęcia prowadzone w tym roku akademickim:

Wybrane zagadnienia z neuropsychologii klinicznej (moduł specjalnościowy)

Metody diagnozy. Diagnoza dysfunkcji organicznych

Komunikacja oraz informacje zwrotne w relacjach interpersonalnych (projekt studencki badawczy)

Psychologia procesów poznawczych - myślenie

Podstawy neuropsychologii – od neuronu do świadomego zachowania (fakultet)


Informacje biograficzne

Wykształcenie

2016: Codeskills – Boot Camp programistyczny (240h)

2013: Magstim, Oxford, Wielka Brytania – warsztaty TMS i neuromodulacji

2011: Ministerstwo Zdrowia – tytuł specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna / neuropsychologia (Nr 006/2011.1/11)

2011: Princess of Wales Hospital, Oliver Zangwill Centre, Ely, Wielka Brytania –staż kliniczny (Visiting Scholar)

2009 – 2011: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego z aktywizacją osób niepełnosprawnych

2009: Instytut Psychiatrii i Neurologii – tytuł doktora nauk medycznych

2009: Northumberland Head Injuries Service, Newcastle, Wielka Brytania: wizyta szkoleniowa (Community Based Rehabilitation) w ramach programu unijnego „Leonardo da Vinci”

2009: Maastricht Brain Imaging Center, Maastricht, Holandia - Kurs fMRI

2008 – 2009: Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Nauk o Zdrowiu - Studia podyplomowe z psychologii klinicznej

1996 – 2001: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii - Kierunek: Psychologia- Specjalizacja: Neuropsychologia Kliniczna, Psychometria

Doświadczenie zawodowe

Blisko siedemnaście lat pracowałem w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako neuropsycholog kliniczny - poczatkowo na etacie służby zdrowia, od 2006 roku jako asystent naukowy, a następnie adiunkt. Prowadziłem również ćwiczenia z diagnostyki neuropsychologicznej na Wydziale Psychologii UW oraz warszawskiej SWPS, a także kursy i staże kliniczne dla osób specjalizujących się w psychologii klinicznej w ramach Ministerstwa Zdrowia. W Zakładzie Psychologii Ogólnej Instytutu Psychologii UWr pracuję od października 2017 roku.

Zainteresowania (poza neuropsychologią...)

Tenis stołowy (poziom amatorski)

Programowanie (http://code4each.pl)


Badania naukowe

Prowadzę badania nad efektywnością metod rehabilitacji neuropsychologicznej (m.in. trening poznawczy z użyciem programów komputerowych) oraz wspomagania terapii osób po ogniskowych uszkodzeniach mózgu z wykorzystaniem przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (tDCS) i przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS). Kolejny obszar zagadnień mojej pracy naukowej i klinicznej to szeroko pojęta diagnostyka neuropsychologiczna. Poza tym w badaniach interesują mnie procesy spostrzegania wzrokowego i uwagi wzrokowej, szczególnie w odniesieniu do tego, co dzieje się na poziomie mózgowia. 

Aktualne informacje: https://www.researchgate.net/profile/Marcin_Lesniak

Strona poświęcona neurorehabilitacji: http://neuro.code4each.pl

 

Publikacje

Leśniak M., Seniów J. Ukryte deficyty wzrokowe i zaburzenia czynności okołoruchowej po ogniskowych uszkodzeniach mózgu. W: Talar J. (red.) Neurorehabilitacja u progu XXI wieku, Bydgoszcz : Klinika i Katedra Rehabilitacji. Akademia Medyczna, 2003.

Leśniak M. & Seniów J. Trening terapeutyczny w poudarowych zaburzeniach wzrokowych. Rehabilitacja Medyczna 2007; 11(4):1-6.

Leśniak M., Członkowska A., Seniów J. Abnormal antisaccades and smooth pursuit eye movements in patients with Wilson's disease. Movement Disorders 2008; 23(14):2067-73.

Leśniak M., Bak T., Czepiel W., Seniów J., Członkowska A. The frequency and prognostic value of cognitive disorders in stroke patients. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 2008; 26:356-363.

Polanowska K., Seniów J., Paprot E., Leśniak M., Członkowska A. Left-hand somatosensory stimulation combined with visual scanning training in rehabilitation for post-stroke hemineglect: a prospective, randomised, double blind study. Neuropsychological Rehabilitation 2009; 19(3):364-82.

Seniów J., Litwin M., Leśniak M. The relationship between non-linguistic cognitive deficits and language recovery in patients with aphasia. Journal of the Neurological Sciences 2009; 283:91-4.

Seniów J., Litwin M., Litwin T., Leśniak M., Członkowska A. New approach to the rehabilitation of post-stroke focal cognitive syndrome: effect of levodopa combined with speech and language therapy on functional recovery from aphasia. Journal of the Neurological Sciences 2009; 283:214-8.

Mirowska-Guzel D., Seniów J., Sułek A., Leśniak M., Członkowska A. Are cognitive and behavioural deficits a part of the clinical picture in Kennedy’s disease? A case study. Neurocase 2009; 15(4):332-337.

Członkowska A., Leśniak M. Pharmacotherapy in stroke rehabilitation. Expert opinion on pharmacotherapy 2009; 10:1249-59.

Członkowska A. & Leśniak M. Farmakoterapia w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2010; 5(3/4): 130-140.

Litwin, M., Litwin, T., Seniów, J., Leśniak, M., & Członkowska, A. Wpływ lewodopy na zdrowienie z afazji po udarze mózgu. Badanie prospektywne, podwójnie ślepe, randomizowane placebo. W: Młynarska, M., & Smereka, T. (red.). Logopedia u progu XXI w 2010.

Waldowski K, Seniów J, Leśniak M, Iwański S, Członkowska A. Effect of low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation on naming abilities in early-stroke aphasic patients: a prospective, randomized, double-blind sham-controlled study. Thescientificworldjournal 2012; 2012:518568.

Seniów J, Bilik M, Leśniak M, Waldowski K, Iwański S, Członkowska A. Transcranial magnetic stimulation combined with physiotherapy in rehabilitation of poststroke hemiparesis: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Neurorehabilitation And Neural Repair 2012;26(9):1072-1079.

Polanowska K., Leśniak M., Seniów J., Członkowska A. No effects of anodal transcranial direct stimulation on language abilities in early rehabilitation of post-stroke aphasic patients. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2013; 47 (5): 414-422.

Polanowska K.E, Lesniak M.M, Seniow JB, Czepiel W, Czlonkowska A. Anodal transcranial direct current stimulation in early rehabilitation of patients with post-stroke non-fluent aphasia: A randomized, double-blind, sham-controlled pilot study. Restorative Neurology and Neuroscience 2013; 31(6): 761-771

Mirowska-Guzel, D., Gromadzka, G., Seniow, J., Lesniak, M., Bilik, M., Waldowski, K., & ... Czlonkowska, A.. Association between BDNF-196 G>A and BDNF-270 C>T polymorphisms, BDNF concentration, and rTMS-supported long-term rehabilitation outcome after ischemic stroke. Neurorehabilitation 2013; 32(3), 573-582. doi:10.3233/NRE-130879

Leśniak M., Seniów J. Metody eksperymentalne w badaniach klinicznych nad efektywnością rehabilitacji neuropsychologicznej. W: Łojek E., Bolewska A., Okuniewska H. (red.) Studia z neuropsychologii klinicznej 2014; Warszawa, WUW.

Leśniak M., Polanowska K. Zaburzenia spostrzegania wzrokowego po udarze mózgu. Neurologia po dyplomie 2014; 9 (2): 31-41.

Leśniak, M., Polanowska, K., Seniów, J., & Członkowska, A.. Effects of repeated anodal tDCS coupled with cognitive training for patients with severe traumatic brain injury: a pilot randomized controlled trial. The Journal Of Head Trauma Rehabilitation 2014 29(3), E20-E29.

Leśniak, M., Soluch, P., Stępień, U., Czepiel, W., Seniów, J. Pure alexia after damage to the right fusiform gyrus in a right-handed male. Neurologia i Neurochirurgia Polska 48 (2014) 373-377.

Iwański, S., Seniów, J., Leśniak, M., Litwin, T., & Członkowska, A. Diverse attention deficits in patients with neurologically symptomatic and asymptomatic Wilson’s disease. Neuropsychology 2015; 29(1), 25-30. doi:10.1037/neu0000103

Seniów J, Polanowska K, Leśniak M, Członkowska A.. Adding transcutaneous electrical nerve stimulation to visual scanning training does not enhance treatment effect on hemispatial neglect: a randomized, controlled, double-blind study. Topics In Stroke Rehabilitation 2016;23(6):377-383

Leśniak MM, Mazurkiewicz P, Iwański S, Szutkowska-Hoser J, Seniów J. Effects of group versus individual therapy for patients with memory disorder after an acquired brain injury: A randomized, controlled study. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. 2018;40(9):853-864.