dr Sylwester Orzechowski

sylwester.orzechowski@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój: 19
Zakład Psychologii Ogólnej


Prowadzone zajęcia

 • Psychologia motywacji
 • Podstawy pomocy psychologicznej. Komunikacja niewerbalna z elementami obserwacji

 

Staże dydaktyczne

Uczestnictwo w projekcie mobilności Erasmus+ na: Fundacion Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir, Valencia, Hiszpania, 26/01/2015 - 30/01/2015.


Badania naukowe

Najważniejsze artykuły

 1. Wacewicz, S., Żywiczyński, P. i Orzechowski, S. (2016). Visible movements of the orofacial area: evidence for gestural or multimodal theories of language evolution? Gesture. 15(2), 251-284.
 2. Żywiczyński, P., Wacewicz, S. i Orzechowski, S. (2017). Adaptors and the turn-taking mechanism: the distribution of adaptors relative to turn borders in dyadic conversation. Interaction Studies, 18(2), 276-298.
 3. Żywiczyński, P., Orzechowski, S., & Wacewicz, S. (2017). Self-regulators – A hidden dimension of interaction: Movement similarity and temporal proximity increase the perception of interpersonal coordination in third party observers. Language and Communication, 54, 82–90. https://doi.org/10.1016/j.langcom.2016.10.008
 4. Orzechowski, S., Żywiczyński, P., Wacewicz, S. i Augustynowicz, P. (w recenzji). Self-touching, gesticulations and attentional processes. An eye-tracking study.

Pozostałe

 1. Orzechowski, S., Wacewicz, S. i Żywiczyński, P. (2015). Problem zmiany modalności w hipotezach pierwszeństwa gestów w ewolucji języka: w stronę hipotez mulitmodalnych. Studia Semiotyczne. Tom XXVIII-XXIX. 335-369.
 2. Orzechowski, S., Wacewicz, S., & Żywiczyński, P. (2016). The Problem of ” Modality Transition ” in Gestural Primacy Hypothesis in Language Evolution: Towards Multimodal Hypotheses. Studia Semiotyczne - English Suplement, XXVIII, 112–149.
 3. Orzechowski, S., Wacewicz, S., & Żywiczyński, P. (2016). Vocal-Auditory Feedback and the Modality Transition Problem in Language Evolution. Reti, Saperi, Linguaggi. Italian Journal of Cognitive Science, 5(9), 157–178. https://doi.org/10.12832/83923

 

Rozdziały w pracach zbiorowych

 1. Orzechowski, S. (2001) Gesty a wiarygodność. W: B. Kaczmarek, K. Markiewicz, S. Orzechowski (red.) Nowe wyzwania w rozwoju człowieka. 147-157. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 2. Orzechowski, S. (2001) Od reklamy do public relations - rozwój form promocji organizacji i jej produktu. W: B. Kaczmarek, K. Markiewicz, S. Orzechowski (red.) Nowe wyzwania w rozwoju człowieka. 323-327. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 3. Orzechowski, S. (2001) Różnice kulturowe w komunikacji niejęzykowej - konsekwencje dla badań i nauczania. W: T. Rzepa (red.) O języku i komunikowaniu się w psychologii. 85-91, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 4. Orzechowski, S. (2007). Niejęzykowa ekspresja emocji w wykrywaniu kłamstw – przegląd wybranych zagadnień. W: A. Błachnio i R. Gózik (red.) Bliżej emocji. 117-123. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 5. Orzechowski, S. (2008) Interpretacja niejęzykowej ekspresji emocji w konflikcie. W: A. Lewicka (red.) Profesjonalny mediator. Zostań nim. Poradnik metodyczny. 161-168. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 6. Orzechowski, S. (2009) O relacjach pomiędzy komunikacją niejęzykową a językową. W: K. Markiewicz i J. Syroka (red.) Komunikowanie się w sytuacjach społecznych. 111-115. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 7. Orzechowski, S. (2011). Wpływ gestykulacji na ocenę wiarygodności nadawcy. W: A. Kucharski, M. Stencel (red.) Homo sapiens – homo communicans. 55-62. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe niwersytetu Szczecińskiego.
 8. Filipiak, S., Orzechowski, S., Stencel, M. (2011). Perception of suicide phenomenon based on a content analysis of Internet youth forum discussions. W: B. L. J. Kaczmarek, G. E. Kwiatkowska, K. Markiewicz (red.) Youth Facing the Challenges of Globalization. 103-114. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 9. Wacewicz, S., Żywiczyński, P., i Orzechowski, S. (2014). The emergence of low-level conversational cooperation from nonmatching mirroring of adaptors. In: B. de Boer & T. Verhoef (eds.) Proceedings of the Evolang X Workshop on Signals, Speech and Signs, 41-45.
 10. Orzechowski, S., Wacewicz, S. i Żywiczyński, P. (2014). Orofacial gestures in language evolution. The auditory feedback hypothesis. W: E. A. Cartmill, S. Roberts, H. Lyn i H. Cornish (red.) The evolution of language. Proceedings of the 10th International Conference EVOLANG X. 221-227. New Jersey: World Scientific.
 11. Żywiczyński, P., Wacewicz, S. i Orzechowski, S (2015). Problem zmiany modalności w hipotezach pierwszeństwa gestów. W: P. Żywiczyński i S. Wacewicz: Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych. 235-273. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 12. Orzechowski, S. i Gawda, B. (2016). Ekspresja mimiczna jako źródło wiedzy o emocjach – perspektywa historyczna. W: A. Magowska (red.) Afekty, uczucia i emocje w różnych perspektywach. 75-88. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.
 13. Gawda, B. i Orzechowski, S. (2016). Pozytywne i negatywne emocje, ich przetwarzanie przez osoby z zaburzeniami osobowości. W: A. Magowska (red.) Afekty, uczucia i emocje w różnych perspektywach. 130-141. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.

 

Pozycje zwarte

 1. B. Kaczmarek, K. Markiewicz, S. Orzechowski (red.) (2001) Nowe wyzwania w rozwoju człowieka. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 2. Orzechowski, S. (2007). Komunikacja niejęzykowa a wiarygodność. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 

Konferencje

 1. Gesty a wiarygodność – plakat zamieszczony na VII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów Rozwojowych, 7-10 maja, 1997, Puławy
 2. Od reklamy do public relations – rozwój form promocji organizacji i jej produktów – referat wygłoszony na VII Ogólnopolska Konferencji Psychologów Rozwojowych, 7-10 maja, 1997, Puławy
 3. Różnice kulturowe w komunikacji niejęzykowej - konsekwencje dla badań i nauczania. Konferencja pt. O języku i komunikowaniu się w psychologii. Szczecin, 2001.
 4. Warsztaty z komunikacji niewerbalnej – warsztat przeprowadzony na konferencji w Roskoszy (czerwiec, 2002).
 5. Nos Pinokia, czyli niewerbalne oznaki okłamywania w negocjacjach – referat wygłoszony na konferencji „Dochodząc do Tak”, 11-12 października 2003 r. Kraków.
 6. Komunikowanie się niewerbalne w negocjacjach – mosty i bariery – warsztat przeprowadzony na konferencji „Dochodząc do Tak”, 11-12 października 2003 r. Kraków.
 7. Kinezyczne strategie zyskiwania wiarygodności – referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Komunikowanie się – problemy i perspektywy. 20.09.2004-22.09.2004. Roskosz k. Białej Podlaskiej.
 8. Trening spostrzegania mikroekspresji – warsztat przeprowadzony na Ogólnopolskiej Konferencji Komunikowanie się – problemy i perspektywy. 20.09.2004-22.09.2004. Roskosz k. Białej Podlaskiej.
 9. Niewerbalna ekspresja emocji w wykrywaniu kłamstw – referat wygłoszony na sympozjum Bliżej emocji. 21.04.2006. Lublin (Katolicki Uniwersytet Lubelski).
 10. Wpływ gestykulacji na ocenę wiarygodności nadawcy – referat wygłoszony na III edycji Międzynarodowej Konferencji Homo sapiens – Homo communicans. 12-14 maja 2008. Roskosz k. Białej Podlaskiej. (Polskie Towarzystwo Neurolingwistyczne, Zakład Psychologii Rozwoju i Neurolingwistyki, Instytut Psychologii UMCS).
 11. Origins of human gestures. A hypothesis based on messages relating to space – referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Ways to protolanguage: The initial stages of the evolution of the language faculty. 21-23.09.2009, Toruń. (Katedra Filologii Angielskiej UMK w Toruniu).
 12. Why hands? Why gestures? Origins of human gestures – referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Gesture and speech in interaction. 24-26.09.2009, Poznań. (Centre for speech and language processing, The School of English AMU, Institute of Linguistics AMU, Institute of Polish Philology AMU).
 13. Perception of suicide phenomenon based on content analysis of Internet youth forum discussions. Poster pokazany na Międzynarodowej Konferencji Youth Facing the Challenges of Globalization. 1-2.02.2010, Lublin. (Instytut Psychologii UMCS, Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Lubelskie Towarzystwo Naukowe).
 14. Interaction of adaptive behaviour in dyads – referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Protolang 2. 19-21.09.2011, Toruń. (Katedra Filologii Angielskiej UMK w Toruniu).
 15. Hipotezy pierwszeństwa gestów w ewolucji języka: problem zmiany modalności – Krajowa konferencja Komunikacja i mindreading. Język i komunikacja u ludzi i zwierząt. 15-16.11.2012, Lublin. Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL, Katedra Teorii Poznania KUL, Towarzystwo Naukowe KUL, Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. (Przemysław Żywiczyński i Sławomir Wacewicz – współautorzy)
 16. Nonverbal coordination as a possible evolutionary precursor of conversational cooperation. The case of adaptor mirroring. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji Ways to Protolanguage 3. 23-25.05.2013, Wrocław, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, PAN Oddział we Wrocławiu, UMK w Toruniu. (Przemysław Żywiczyński i Sławomir Wacewicz – współautorzy)
 17. Orofacial gestures in language evolution. The auditory feedback hypothesis (poster). 10th Międzynarodowa Konferencja EVOLANG X, 14-17.04.2014 Wiedeń. Uniwersytet Wiedeński, Department of English. (Przemysław Żywiczyński i Sławomir Wacewicz – współautorzy)
 18. Emergence of Low-Level Converstational Cooperation: The Case of Nonmatching Mirroring of Adaptors. Pre-Conference Workshop – EVOLANG X, 14-17.04.2014 Wiedeń. Uniwersytet Wiedeński, Department of English. (Przemysław Żywiczyński i Sławomir Wacewicz – współautorzy)
 19. Resonance of self-regulatory movements in dyadic interaction. Implications for the development of cooperative communication. 26th Human Behavior and Evolution Society Conference: Evolution, Society and Culture, 30.07-2.08.14, Natal, Brazil. (Przemysław Żywiczyński i Sławomir Wacewicz – współautorzy)
 20. Tongue-gestures revisited: orofacial movements in language evolution. XXII Biennial Conference of International Society for Human Ethology, 5-9.08.2014, Belem, Brazil. Universidade Federal do Para. (Przemysław Żywiczyński i Sławomir Wacewicz – współautorzy)
 21. Orofacial gestures and the problem of ‘modality transition’. Ist Conference of International Association for Cognitive Semiotics (IACS), 24-27.09.2014, Lund, Szwecja, Lund Universitet. (Przemysław Żywiczyński i Sławomir Wacewicz – współautorzy)
 22. Rezonans ruchowy: ukryty wymiar współpracy. Ist Conference of Polish Society for Human and Evolution Studies, 23-25.10.2014. Wrocław, Uniwersytet Wrocławski. (Przemysław Żywiczyński i Sławomir Wacewicz – współautorzy).
 23. Communicating and coping with uncertainty: the case of patients presenting Medically Unexplained Symptoms. 7th Lodz Symposium: New Developments in Linguistic Pragmatics, 12-14.04.2015, Łódź, Uniwersytet Łódzki. (Agnieszka Sowińska, Sławomir Czachowski, Przemysław Żywiczyński, Sylwester Orzechowski) http://anglistyka.uni.lodz.pl/ZPJ?ndlp_2015
 24. Communicating uncertainty: verbal and non-verbal behaviours of patients presenting Medically Unexplained Symptoms. 13th COMET (Communication, Medicine and Ethics), 25-27.06.2015, Hong Kong, University of Hong Kong. (Agnieszka Sowińska, Sławomir Czachowski, Przemysław Żywiczyński, Sylwester Orzechowski) http://www.english.hku.hk/events/comet2015/
 25. Communicating emotions in the narratives of patients with medically unexplained symptoms (MUS). 44th Annual Meeting of the Linguistic Association of the Southwest (LASSO 2015), 10-13.09.2015, Lake Havasu, Arizona, USA, ASU Colleges. (Agnieszka Sowińska, Sylwester Orzechowski, Przemysław Żywiczyński, Sławomir Czachowski, Agnieszka Rogalska). https://sites.google.com/site/lassoxliv/
 26. Self‐regulators: a hidden dimension of conversational cooperation? Protolang 4, 24-26.10.2015, Rzym, Department of Philosophy, Communication and Performing Arts, Roma Tre Univeristy. Orzechowski S., Żywiczynski P., Wacewicz S. i Pałka N.
 27. Adaptors and the Turn-Taking Mechanism. Pre-Conference Workshop – Language Adapts to Interaction Editorial: Seán Roberts & Gregory J. Mills. EVOLANG XI, The University of Southern Mississippi, March 21th-24th,  2016, New Orleans, Louisiana, USA. (P. Żywiczyński, S. Orzechowski, S. Wacewicz). http://evolang.org/neworleans/index.html
 28. Suffering from medically unexplained symptoms. COMET (Communication, Medicine and Ethics), 4th-6th July, 2016, Aalborg, Aalborg University, Denmark. (Agnieszka Sowińska, Przemysław Żywiczyński, Sławomir Czachowski, Sylwester Orzechowski). http://www.communication.aau.dk/research/dihm/events/comet2016/
 29. Self-touching, gesticulations and attentional processes. Protolang 5, 26-28 September, 2017, Barcelona, University of Barcelona. (Sylwester Orzechowski, Przemysław Żywiczyński, Sławomir Wacewicz, Paweł Augustynowicz). http://bioling.ub.edu/index.php/protolang-5/
 30. Dlaczego ludzie drapią się po głowach? Rzecz o zachowaniach samo dotykowych. Oko w oko z psychologią, 13.04.2018, Lublin, Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej.
 31. Zachowania samo dotykowe (self-touching), gestykulacja a procesy uwagi. Badanie eye-trackingowe. Język emocji. Konteksty psychologiczne. 15-16.05.2018, Lublin, Uniwersytet im. Marii Curie-skłodowskiej. (Przemysław Żywiczyński, Sławomir Wacewicz, Paweł Auustynowicz).
 32. Does self-touching attract more visual attention than gesticulation? An eye-tracking study. Gesture and Diversity. Eight Conference of the International Society for Gesture Studies. 4-8.08.2018, University of Cape Town, Cape Town, South Africa. Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczynski, Sylwester Orzechowski, Paweł Augustynowicz.

 

Granty badawcze

 1. Grant indywidualny Prorektora UMCS Gesty i mimika w percepcji wiarygodności, 2007, wykonawca. Zrealizowany.
 2. Ewolucyjne źródła kooperatywnej struktury konwersacji. Rola mechanizmów niewerbalnych. Wykonawca. Grant NCN SONATA BIS 2, 2012/07/E/HS2/00671, 2013-2016.
 3. Rola dyskursu pacjentów z niewyjaśnionymi objawami medycznymi (MUS- Medically Unexplained Symptoms) w komunikacji lekarz-pacjent. Badania jakościowe w podstawowej opiece zdrowotnej. Wykonawca. Grant NCN OPUS 013/11/B/HS2/02449 2014-2016

Popularyzacja nauki

 • Film Mowa ciała Visual Science Production, Warszawa, 2010. (Scenariusz, realizacja i udział).
 • Komentarze ekspreckie dla miesięczników Charaktery i Focus oraz programów informacyjnych TVP.

Współpracownik Akademii Telewizyjnej TVP w Warszawie.

 

Pozostali pracownicy