dr Zbigniew Łoś

Portret użytkownika z.los
zbigniew.los@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 143

Pokój: 16MD
Zakład Psychologii Rozwoju


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

od 1 lipca do 20 sierpnia urlop wypoczynkowy


Informacje biograficzne

Studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca magisterska: „Metoda badania pozycji dziecka w rodzinie”. W 1989 roku rozprawa doktorska: „Pozycja w rodzinie jako podstawa rozwoju indywidualnego w wieku młodzieńczym” (promotor, Profesor Maria Porębska).
Od 1 października 1989 roku adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwoju. Od 1996 roku wykład kierunkowy z psychologii rozwoju człowieka. Od 1997 roku promotor prac magisterskich, łącznie 40 prac magisterskich w latach 1997-2013, większość z problematyki rozwoju człowieka. W kwietniu 1997 roku przewodniczący komitetu programowego VI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów Rozwojowych we Wrocławiu, zaś w czerwcu 2009 sekretarz komitetu programowego kolejnej, XVIII OKPR we Wrocławiu.
Od niepamiętnych czasów w dolnośląskim oddziale Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Badania naukowe

Moja aktywność naukowa dotyczy głównie problematyki rozwoju psychicznego człowieka, chociaż w dorobku publikacyjnym znajdują się artykuły, których treść wykracza poza ramy klasycznej psychologii rozwoju. Zwłaszcza pracuję nad zagadnieniem wpływu własnej, zadaniowej aktywności człowieka na przebieg jego rozwoju. W styczniu 2011 roku ukazała się moja książka "Rozwój psychiczny człowieka w ciągu całego życia" (e-book pod linkiem http://ebooki.wuwr.pl/category/rozwoj-psychiczny-czlowieka-w-ciagu-calego-zycia-408). Praca przedstawia zarys całościowej koncepcji rozwoju psychicznego człowieka. Najistotniejszą właściwością tej koncepcji jest założenie, że rozwój psychiczny także w wieku dorosłym może być progresywny, czyli nie sprowadza się do występowania zmian jakiegokolwiek rodzaju, lecz może wykazywać (przynajmniej potencjalnie) zmiany prowadzące do przewagi wyższych warstw psychiki (warstwy upodmiotowienia i uduchowienia) nad warstwami niższymi (warstwy witalności i adaptacji). Przejawami   uduchowienia są m.in. światopogląd i hierarchia wartości, a upodmiotowienia styl życia i wolny wybór. Wiele miejsca w pracy poświęcam związkom międzyludzkim, gdyż w nich podmiot gromadzi większość kluczowych doświadczeń i rozwija swój wzorzec adaptacji do otoczenia. Aktywność zadaniową uważam za najważniejszy (choć nie jedyny) mechanizm napędowy rozwoju w wieku dorosłym.
Równolegle do prac teoretycznych przeprowadzam serię badań sprawdzających (metodami kwestionariuszowymi) związki między podstawowymi cechami psychicznymi, wzorcami adaptacji, stylami życia, oraz światopoglądem. Uwzględniam przy tym trzy rodzaje (kluczowych) doświadczeń z relacji interpersonalnych: przywiązaniowych, rodzinnych, oraz z grup rówieśniczych. Niektóre z omawianych badań przedstawione są w ostatnich artykułach (1) "Psychologiczne uwarunkowania przekonań socjopolitycznych" (2) "Czy podmiotowe preferencje wartości kształtują się w ramach relacji dziecka z rodzicami?" oraz (3) "Co się działo w naszej klasie? Relacje dorastających z rówieśnikami a ich podmiotowe preferencje wartości". Podsumowania prowadzonych badań zamierzam dokonać w kolejnej monografii w najbliższych latach.

Pozostali pracownicy